main contentSKIP_TO_MAIN_CONTENT}
top of page
\"random

04/10/2018, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να καταθέσετε προσφορά για την υπηρεσία καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος με χειριστή, συνολικού προϋπολογισμού 17.800,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων στην τεχνική της έκθεση και όπως μνημονεύονται στην παρούσα πρόσκληση.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει προσφορά για την ωριαία απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες και την προσαύξηση για την τυχόν απασχόληση σε Κυριακές & αργίες.

Κριτήριο για την ανάθεση θα είναι η τιμή για την ωριαία απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες άδειες πιστοποίησης για τα μηχανήματα του που ορίζονται από το νόμο. Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του οχήματος του και του εργαζομένου του στο πεδίο εργασίας και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας από τον νόμο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Ζητείται από τον κάθε ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει απαραίτητα τον παρακάτω πίνακα κατά την κατάθεση της προσφοράς του.

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Οχήματα

Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης

Απασχόληση Κυριακές ή αργίες

Τιμή μονάδος

ωριαία απασχόληση με 24% φπα

Διαδρομή με 24% φπα

Γερανοφόρο όχημα με καλάθι με χειριστή – οδηγό οχήματος 30 μέτρα. Γερανός παπαγάλος

3

 

 

3,00€/χλμ εκτός* πόλης Χανίων

Τηλεσκοπικός γερανός με χειριστή οδηγό του οχήματος μέχρι 50 τόνους

4

 

 

5,00€/χλμ εκτός* πόλης Χανίων

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

 

 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, συνοδευόμενη απο τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, έως και τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ"

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

27/09/2018,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ”

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ”

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Συνοπτικής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ Δ.Ε.

ΧΑΝΙΩΝ » (αρ. Μελέτης 49/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) εκτιμώμενης αξίας 74.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 59.677,42 €).

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση φθορών, συντήρηση των πεζοδρομίων, βελτιώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός της Δ.Ε. Χανίων.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

 

27/09/2018,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ”

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ”

 Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ » (αρ. Μελέτης 50/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) εκτιμώμενης αξίας 74.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. . Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 59.677,42 €).

Το έργο αφορά στην βελτίωση και κατασκευή πεζοδρομίων εντός της Δ.Ε. Ακρωτηρίου.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

 

26/09/2018,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΠΑΡΚΩΝ”

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΠΑΡΚΩΝ, (αρ. Μελέτης 40/2018 της Διευθ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) εκτιμώμενης αξίας74.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στην Α1 και άνω για κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ»

Το έργο αφορά σε επισκευαστικές και διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούν κατά κύριο λόγο οι κοινόχρηστοι χώροι -πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, λόγω κυρίως βανδαλισμών αλλά και φθορών που μπορεί να προκληθούν απο την χρόνια ή κακή χρήση.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

20/09/2018, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την υπηρεσία «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Τεχνικές προδιαγραφές) και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

 

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www1.gsis.gr/ektimites/fysika)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29 Τ.Κ 73135, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω :

Προς: Γραφείο Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Προσφορά για την Υπηρεσία “ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”

Υπόψη κας Συγγελάκη Μαρίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ