main contentSKIP_TO_MAIN_CONTENT}
top of page
\"random

5/5/2017, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Επίπλων Γραφείου της ΔΕΥΑΧ»

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Χανίων επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Εκτέλεση «Προμήθεια Επίπλων Γραφείου της ΔΕΥΑΧ» CPV: 39130000-2 NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434 για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434.

Η δαπάνη για την Προμήθεια έχει pροϋπολογισθεί στο ποσό των 28.885,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στον Κ.Α.Ε.8218-09.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι 577,10€ ισχύος 4 μήνες από την ημέρα του Διαγωνισμού και θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:

1) Την ημερομηνία έκδοσης.

2) Τον εκδότη.

3) Τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προς την οποία θα απευθύνεται.

4) Τον αριθμό της εγγύησης.

5) Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση.

6) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7) Το τίτλο του έργου και την ημερομηνία του διαγωνισμού.

8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως.

9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου.

11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν, θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού της ΔΕΥΑΧ στα γραφεία της οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, 73300, στις Μουρνιές, την Παρασκευή 19/05/2017 και ώρα. 10.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών) από την επιτροπή διενέργειας των Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με απόφασή του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ, θα εγκρίνει την επιλογή αναδόχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χρυσαυγή Παπαδογιάννη Τηλέφωνο 28210-36266). Email mailto:papadogianni@deyach.gr και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης οι Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Προϋπολογισμός καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyax.org.gr).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ

Αντώνης Σχετάκης

logo imageσυμβαίνει

Τακτική δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 22/5/2018
Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων: Στις 24/5/2018
Δωρεάν ΤΕΣΤ - ΠΑΠ & ενημέρωση σε θέματα προληπτικού ελέγχου: Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Χανίων
“Philoxenia Art”: Στο Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων
“Chaniathlon 2018”: Στις 20/5/2018 στο Πάρκο των Αγίων Αποστόλων
H Φωνή του Δίσκου της Φαιστού: Στις 26/5/2018 στο Κ.Α.Μ.
Αφιέρωμα στις "ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΗΣ 7ης ΤΕΧΝΗΣ"από τα Χορωδιακά Σύνολα του Δήμου Αγ. Νικολάου (Παιδική-Νεανική Χορωδία & Μικτή Χορωδία ενηλίκων)
Εργαστήριο Ανάπτυξης Καινοτόμων Υπηρεσιών από τον Δήμο Χανίων & την Κ.Ε.Δ.Ε.: Στις 2/6/2018
Διαγωνισμός για τον «καλύτερο κήπο» & το «καλύτερο μπαλκόνι» του Δήμου Χανίων
Από το Δήμο Χανίων: Τιμάται η 77η επέτειος της Μάχης της Κρήτης
Εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων