main contentSKIP_TO_MAIN_CONTENT}
top of page
\"random

13/3/2018, “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 91/22-02-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως ισχύει.

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ. Α'/16-06-2011) και την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α'), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και ειδικότερα: α. Τη διάταξη της παρ. 1 εδάφιο 1 του άρθρου 59 του ανωτέρω νόμου σύμφωνα με την οποία ''το Δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι, β. Τη διάταξη της παρ. 1 εδάφιο 2 του άρθρου 59 σύμφωνα με τις οποίες: 1ον αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας τους οποίους ορίζει ο Δήμαρχος και τους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τόπον''.

  3. Τη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.

  4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ Β 2812/12.12.2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χανίων έχει πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και επτά (7) Δημοτικές Ενότητες.

  6. Την υπ' αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών <<Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τ.Α της χώρας σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 όπως αυτός ισχύει.

  7. Την υπ' αριθμ. 91/22-02-2018 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων.

  8. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα

  9. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

  10. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α)Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 91/22-02-2018 απόφασης Δημάρχου Χανίων ως προς την Αντιδήμαρχο Χανίων Περράκη Βαρβάρα στην οποία δεν θα παρέχεται αντιμισθία και

Β)Τη συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 91/22-02-2018 απόφασης Δημάρχου Χανίων ως προς τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στον Αντιδήμαρχο Χανίων Φραγγεδάκη Γεώργιο στον οποίο ανατίθεται επιπλέον η Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ' αριθμ. 91/22-02-2018 απόφαση Δημάρχου Χανίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

 

logo imageσυμβαίνει

Tακτική δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων: Στις 26/6/2018
Tακτική δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων: Στις 28/6/2018
Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 27/6/2018
Έναρξη Ολοήμερου Οικολογικού Καλοκαιρινού Σχολείου Δήμου Χανίων
2η Συνάντηση Φιλαρμονικών Χανίων: Την Πέμπτη (28/6) στις 21:00 στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
Δράση δωρεάν διανομής παπουτσιών για παιδιά: Από τον Δήμο Χανίων & την Ένωση “Μαζί για το Παιδί”
Έναρξη εγγραφών για την Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά του Δήμου Χανίων
Ξεκίνησαν τα καλοκαιρινά προγράμματα των Κέντρων Παιδικής Δημιουργίας – Κ.Δ.ΑΠ. & των ΚΑΠΗ του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Έναρξη «Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2018» στις Παιδικές – Εφηβικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων
Serenata Napoletana: Στις 25|06|2018 στον Δημοτικό Κινηματογράφο "ΚΗΠΟΣ"
Κάλεσμα για συμμετοχή στον “Αγροτικό Αύγουστο 2018”
Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για πληγέντα κτήρια επαγγελματικής χρήσης που επλήγησαν από την πλημμύρα της 26ης Οκτωβρίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Χανίων
Εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α) Δήμου Χανίων
Δείτε τα Χανιά Live (WebCam)