main contentSKIP_TO_MAIN_CONTENT}
top of page
\"random

12/2/2018, Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 16/2/2018

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16η του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 16/2/2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 6756/12-2-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 566/97 κανονιστικής πράξης χρήσεων γης στη Παλιά Πόλη Χανίων {Κονταξάκης – Ξανθουδάκης}

 2. Πρόταση για την παραχώρηση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου στο Δήμο Χανίων {Δήμαρχος}

 3. Παρατηρήσεις επί των διατάξεων Σχεδίου Νόμου Υπ. Εσωτερικών "Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας" {Κουτράκης}

 4. Πρόταση ψηφίσματος για το Παλαιστινιακό

 5. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟΚΟΙΠΠ) του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Φοβάκης}

 6. Στοχοθεσία του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟΚΟΙΠΠ) του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Φοβάκης}

 7. Έγκριση παράτασης της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016” μέχρι 28/2/2019 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30/12/2016 σχετικής σύμβασης {Δήμαρχος}

 8. Έγκριση της Στρατηγικής ΟΧΕ Περιοχών Φυσικού Κάλους UNESCO και της υποβολής της στο πλαίσιο της υπ’ αριθμό 4742/05-10-2017 πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και ορισμός του Συντονιστή φορέα {Δήμαρχος}

 9. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 719/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Χανίων με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων” {Δήμαρχος}

 10. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 18/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Χανίων με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων” {Δήμαρχος}

 11. Ανασυγκρότηση επιτροπής εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων έτους 2018 {Δήμαρχος}

 12. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στην Αθήνα {Δήμαρχος}

 13. Έγκριση παραχώρησης έδρας στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Σούδας για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 {Δήμαρχος}

 14. Παραχώρηση δημοτικών γυμναστηρίων του Δήμου Χανίων για διεξαγωγή αποκριάτικων εκδηλώσεων {Δήμαρχος}

 15. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων στις βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων {Περράκη}

 16. Έγκριση δεύτερης τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων” {Αλιφιεράκη}

 17. Έγκριση καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη {Αλιφιεράκη}

 18. Έγκριση συμμετοχής στο 3ο Φεστιβάλ “ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ” - η σημασία της Κρητικής διατροφής” {Κονταξάκης}

 19. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 ως προς τον τίτλο του Κ.Α. 30-7322.001 και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΥΔΑΣ” {Ξανθουδάκης}

 20. Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – συντηρήσεις – βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εκτός της Δ.Ε. Χανίων έτους 2018 {Ξανθουδάκης}

 21. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – συντηρήσεις υποδομών οδών Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας έτους 2018” {Ξανθουδάκης}

 22. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – συντηρήσεις υποδομών οδών Δ.Ε. Κεραμειών έτους 2018” {Ξανθουδάκης}

 23. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – συντηρήσεις υποδομών οδών Δ.Ε. Θερίσου έτους 2018” {Ξανθουδάκης}

 24. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων – χρήση 2016” {Ξανθουδάκης}

 25. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Άρση επικινδυνότητας τμήματος φρουρίου νησίδας Σούδας” {Ξανθουδάκης}

 26. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών που αφορά ανάθεση υπηρεσιών κτηνιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κτηνιατρείου {Βλαχάκης}

 27. Επιστροφή χρημάτων (Τραχαλάκης) {Βλαχάκης}

 28. Διαγραφή οφειλών από μισθώματα δημοτικής αγοράς έτους 2018 {Βλαχάκης}

 29. Διαγραφή οφειλών από απαλλοτρίωση (Τζουγκαράκης) {Βλαχάκης}

 30. Διαγραφή οφειλών από τέλη επί των ακαθαρίστων (Μαλανδράκη) {Βλαχάκης}

 31. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 

logo imageσυμβαίνει

Ειδικό μειωμένο τιμολόγιο από τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων στους δικαιούχους του Τ.Ε.Β.Α. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων
Ένταξη οφειλετών στις ευνοικές ρυθμίσεις του Ν.4483/17.
Mουσικολογοτεχνική βραδιά με τίτλο ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
“Η τέχνη να είσαι γονιός”: Βιωματικές Ομάδες Γονέων στις Δ.Ε. του Δήμου Χανίων
Giacomo Puccini La Boheme | Μποέμ: Ζωντανή μετάδοση στις 24/2/2018 στο ΚΑΜ
Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Χανίων
Έναρξη νέων προγραμμάτων γυμναστικής και την διεύρυνση του ωραρίου των προγραμμάτων άθλησης των γυμναστηρίων του Δήμου
Πρόγραμμα της Κινητής Βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων για τη σχολική περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2018
Διαδικασίες χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
Προγράμματα άθλησης Δήμου Χανίων
Δείτε τα Χανιά Live (WebCam)