homepage

Ο θεσμός των ΚΑΠΗ

Ιστορικό και εξέλιξη του θεσμού

Τα ΚΑΠΗ πρωτοεμφανίστηκαν στον Ελληνικό χώρο του 1979 όταν η Διεύθυνση Προστασίας Ηλικιωμένων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κάλεσε τον Όμιλο Εθελοντών και ζήτησε την συνεργασία του στην δημιουργία ενός Πειραματικού Κέντρου Ανοιχτής Εξωιδρυματικής προστασίας Ηλικιωμένων. Το κέντρο αυτό ήταν στελεχωμένο από μια διεπιστημονική ομάδα προσωπικού: Γιατρό, Φυσιοθεραπευτή, Επισκέπτη Υγείας ή Νοσηλευτή, Εργοθεραπευτή, Οικογενειακό Βοηθό. Ο Όμιλος Εθελοντών συμφώνησε να κλείσει το Πρόγραμμα που λειτουργούσε ως τότε με τίτλο "Η γωνιά του παππού και της γιαγιάς" με παροχή συσσιτίου και να λειτουργήσει το πρώτο ΚΑΠΗ με την ονομασία Πρότυπο ΚΑΠΗ Ν. Κόσμου.

Το πρώτο αυτό ΚΑΠΗ λειτούργησε υποδειγματικά και αποτέλεσε παράδειγμα οργάνωσης και λειτουργίας για άλλα που ακολούθησαν. Μέχρι το τέλος του 1981 λειτούργησαν 8 ΚΑΠΗ με φορείς εθελοντικές οργανώσεις, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την ΧΕΝ, το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας Παιδιού και ακόμη με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας.

Από το 1982 τα ΚΑΠΗ περνούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) των Δήμων και Κοινοτήτων. Στην δεύτερη αυτή φάση ο θεσμός αναπτύσσεται και διευρύνεται σ'' όλη την χώρα όπου και τα ΚΑΠΗ φθάνουν τον αριθμό των 260, εκ των οποίων τα 80 βρίσκονται στην Αθήνα. Έως το τέλος του 1988 το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μέσω της Διεύθυνσης Προστασίας Ηλικιωμένων κάλυπτε τις δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργικών αναγκών των ΚΑΠΗ και εφόσον οι Δήμοι διέθεταν οικοπεδικό χώρο, επιχορηγούσε και για την ανέγερση κτιρίου του ΚΑΠΗ. Από το 1989 τις δαπάνες μισθοδοσίας - λειτουργικών αναγκών υποχρεώθηκαν να αναλάβουν οι Δήμοι και Κοινότητες.

Το 1990 το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνεχίζει να επιχορηγεί για εξοπλισμό και κτιριακά, κυρίως όμως εποπτεύει και φροντίζει τον θεσμό των ΚΑΠΗ.

Από το 1991 η θέση του Υπουργείου διαφοροποιείται απέναντι στον θεσμό. Υποστηρίζεται ό,τι δεν ανήκουν πια στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας αλλά στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Τι σημαίνει ΚΑΠΗ - Κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων

Το πρωτίστης σημασίας σημείο στην έννοια της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στην Κοινότητα και σε ό,τι συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτήν: στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου. Φαινόμενα όπως η "ασυλοποιήση" και ο "ιδρυματισμός" και πολλές φορές η "κατάθλιψη", έκαναν επιτακτική την ανάγκη προστασίας και παραμονής της Τρίτης ηλικίας στον φυσικό της χώρο μακριά από τον απρόσωπο χαραχτήρα των Ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης και άλλης μορφής ασύλων.

Στα πλαίσια αυτά, σκοπός των ΚΑΠΗ είναι:

 1. H πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 2. H διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
 3. Η έρευνα θεμάτων σχετικά με τους ηλικιωμένους. Πολύ σημαντική τομή σε αυτό το τρίτο σημείο είναι η πρόληψη όπου αυτή διακρίνεται σε:
  • πρωτογενή (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων)
  • δευτερογενή (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να αποφευχθεί η μακροχρόνια πολλές φορές θεραπεία)

Η πρόληψη είναι μια αξιόλογη προσέγγιση της τρίτης ηλικίας όπου οι ηλικιωμένοι δεν αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι που έχουν ολοκληρώσει τον ανθρώπινο κύκλο της ζωής τους αλλά ως πρόσωπα με ιδιαίτερες ανάγκες περίθαλψης και προστασίας στην δεδομένη αυτή φάση της ζωής τους.

Οι υπηρεσίες που τα ΚΑΠΗ προσφέρουν είναι:

 1. Κοινωνική Εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον.
 2. Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και N οσοκομειακή περίθαλψη.
 3. Φυσικοθεραπεία.
 4. Εργοθεραπεία.
 5. Λειτουργία ομάδων αυτενέργειας των μελών των ΚΑΠΗ που βοηθούν τα μέλη σε δραστηριοποιήση.
 6. Επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέψεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.
 7. Συμμετοχή σε θερινές κατασκηνώσεις.
 8. Οργανωμένη ψυχαγωγία με πούλμαν.
 9. Βοήθεια στο σπίτι για άτομα που έχουν ανάγκη εξυπηρέτησης.
 10. Εντευκτήριο (coffee-shop) όπου προσφέρονται ροφήματα/αναψυκτικά σε τιμές κόστους όπου η συντροφιά και η συνεύρεση με άλλα μέλη έχουν τον πρώτο ρόλο.

Το προσωπικό των ΚΑΠΗ είναι:

 1. Koινωνικός Λειτουργός (Προισταμένη Αρχή του ΚΑΠΗ)
 2. Επισκέπτης/ια Υγείας - Νοσηλευτής/ια
 3. Εργοθεραπευτής/ια
 4. Φυσικοθεραπευτής/ια.
 5. Οικογενειακός Βοηθός


Το Διοικητικό Συμβούλιο - Διοίκηση των ΚΑΠΗ

Τα ΚΑΠΗ διοικούνται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται ΄με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τισ διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 όπως εκάστοτε ισχύει. Τα Διοικητικά Συμβούλια αποτελούνται από:

 1. Τέσσερις τουλάχιστον αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων δύο ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας.
 2. Ένα αιρετό μέλος του ΚΑΠΗ που εκλέγεται από τα μέλη του ΚΑΠΗ.
 3. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ αν αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα εργαζομένους.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται μέχρι του αριθμού των εννέα μελών από δημότες ή κατοίκους που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετιζόμενες με τον σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

Σήμερα τα ΚΑΠΗ έχουν εισέλθει δυναμικά στην ζωή των Τοπικών Κοινωνιών έχοντας καθιερώσει την παρουσία τους στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή όχι μόνο της λεγομένης Τρίτης ηλικίας αλλά του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Τα ΚΑΠΗ υπάρχουν και καθεδρεύουν σε κάθε Δήμο, Κοινότητα, ή Επαρχία του τόπου μας και σαφώς παραπέμπουν την σκέψη μας στις γενιές που με το πέρασμα του χρόνου παρέρχονται και τις διαδέχονται οι προηγούμενες τους, όπως είναι η φυσική πορεία και κατάληξη της ζωής.

Είναι όμως ανάγκη ο θεσμός των ΚΑΠΗ να επαναπροσανατολισθεί στις νέες ανάγκες των καιρών μας όπου το πρόσωπο της Τρίτης ηλικίας σταδιακά αλλάζει και παίρνει το σχήμα και την μορφή της σύγχρονης Ελλάδας.

Η διατήρηση των παραδόσεων, ηθών και εθίμων του τόπου μας, η σύζευξη των ηλικιών σε κοινούς στόχους και οράματα, η δυναμική παρουσία του ηλικιωμένου στην τοπική ζωή μέσω θεσμών, όπως αυτού του ΚΑΠΗ είναι μόνο μερικές από τις δυναμικά μεταμορφωμένες συνιστώσες του θεσμού.


ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων

Στον Δήμο Χανίων λειτουργούν (6) έξι ΚΑΠΗ καλύπτοντας έτσι τις συνοικίες - ενορίες των Χανίων σε μια προσπάθεια κάλυψης και προστασίας των ηλικιωμένων της πόλης μας συντρέχοντας στα διάφορα προβλήματα και ανάγκες της ιδιόμορφης αυτής ηλικίας.

Προγράμματα "Βοήθεια στο σπίτι"και "Κοινωνικής Μέριμνας" Δήμου Χανίων

Στον Δήμο Χανίων λειτουργούν τρία προγράμματα "Βοήθεια στο σπίτι"και ένα πρόγραμμα "Κοινωνικής Μέριμνας" τα οποία δραστηριοποιούνται στις περιοχές του δήμου για τις οποίες υλοποιήθηκαν και βρίσκονται σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ των περιοχών αυτών αλλά και ευρύτερα τις υπόλοιπες υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας που λειτουργούν.

 • Σκοπό τους έχουν την παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένα και σε άτομα με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι προασπίζοντας τα ατομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και η διαβίωση τους με αξιοπρέπεια και υγεία.
 • Σκοπός του προγράμματος είναι η διασφάλιση και διατήρηση μιας καλής ποιότητας ζωής για τα ηλικιωμένα άτομα και η προσπάθεια βελτίωσης της στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον που έχουν τα ίδια επιλέξει να ζουν.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε:

 • ηλικιωμένα άτομα
 • άτομα που δεν αυτοεξυπηρετούνται
 • μοναχικά άτομα
 • άτομα που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα
 • άτομα χωρίς επαρκείς οικονομικούς πόρους

Στην όλη λειτουργία του προγράμματος ο εθελοντισμός έχει πρωτίστη σημασία στην επιτυχή και ολοκληρωμένη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που το προσωπικό προσφέρει.

Το προσωπικό υλοποίησης των προγραμμάτων αποτελείται από τα παρακάτω στελέχη:

 • Κοινωνική Λειτουργό
 • Νοσηλεύτρια
 • Οικογενειακή Βοηθό.

 

Χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα των πέντε ΚΑΠΗ είναι τα εξής:

 

ΚΑΠΗ Διεύθυνση Τηλ.
E-mail
Υπεύθυνος
Α'' ΚΑΠΗ Κροκιδά 26 2821 058977
akapixan@otenet.gr
Κοιν.
Λειτουργός:
Παπαδογιωργάκη- Τζουγκαράκη Αργυρώ
Β'' ΚΑΠΗ

Ακτή Παπανικολή

17

2821 097704
bkapixan@otenet.gr
Κοιν.
Λειτουργός:
Τσικουδάκη - Αρχοντάκη Ειρήνη
Γ'' ΚΑΠΗ Θερίσου 37 2821 093043
ckapixan@otenet.gr
Κοιν.
Λειτουργός:
Αρτεμάκη Ελένη
Δ'' ΚΑΠΗ Κ. Μάνου & Αλέκου Παναγούλη 2821 052215
dkapixan@otenet.gr
Κοιν.
Λειτουργός:
Γ. Μυλωνάκη
Ε'' ΚΑΠΗ Δασκαλογιάννη 62 2821 055001
ekapixan@otenet.gr
Κοιν.
Λειτουργός:
Βασιλογιαννάκη Δήμητρα
Στ'' ΚΑΠΗ

Βενεδίκτου Κατσανεβάκη

1

2821 050650
stkapixan@otenet.gr
Κοιν.
Λειτουργός:
Τζεϊράνη Ελευθερία
Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"
Παχιανών
Θερίσου 37 2821 072501 Κοιν.
Λειτουργός:
Λαμπουσάκη Μαρία
Πρόγραμμα "Κοινωνικής Μέριμνας"
Νέας Χώρας

Ακτή Παπανικολή

17

2821 099505 Κοιν.
Λειτουργός:
Φραγκιουδάκη Μαρία - Κουνδουράκη Γεωργία
Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"
Κουμ Καπί - Παλιά Πόλη
Δασκαλογιάννη 62 2821 027922 Κοιν.
Λειτουργός:
Μαρεντάκη Αργυρώ
Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"
Σπλάντζιας
Δασκαλογιάννη 62 2821 027922 Κοιν.
Λειτουργός:
Κουρλαμπά Ελένη

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου A'' ΚΑΠΗ Χανιών 2007-2010 (Αρ.Αποφ.Δημ.Συμβ. 91/2007)
Γεώργιος Βούρβαχής Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος
Εμμανουήλ Αλιφιεράκης Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Ντερμανάκης Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Δημήτριος Λειψάκης Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Αρχόντισσα Ναναδάκη - Παπαδερού Ιδιώτης Μέλος - Γραμματέες Δ.Σ
ΕΕλένη Βουγιούκαλου Ιδιώτης Μέλος
Νίκη Γεωργιάδου Ιδιώτης Μέλος
Ευάγγελος Βασιλάκης Ιδιώτης Μέλος
Γεώργιος Χαριτάκης Εκπρόσωπος μελών Μέλος

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Β'' ΚΑΠΗ Χανιών 2007 -2010 (Αρ.Αποφ.Δημ. Συμβ. 92-2007)
Γεώργιος Βούρβαχής Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος
Εμμανουήλ Αλιφιεράκης Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος
Χρυσάνθη Μακράκη - Χαριτάκη Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Γεώργιος Πουλιδάκης Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Γρηγόρης Αναστασάκης Ιδιώτης Μέλος
Κωστούλα Σαλαπάτα Ιδιώτης Μέλος - Γραμματέας Δ.Σ
Δέσποινα Σαράντη Ιδιώτης Μέλος
Νίκη Παυλάκη Ιδιώτης Μέλος
Αφροδίτη Μαλαμαδάκη Εκπρόσωπος μελών Μέλος

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Γ'' ΚΑΠΗ Χανιών 2007 -2010 (Αρ.Αποφ. 93-2007)
Γεώργιος Βούρβαχής Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος
Εμμανουήλ Αλιφιεράκης Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Βιριράκης Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Εμμανουήλ Μανωλακάκης Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Εμμανουήλ Μαυρεδάκης Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Ερασμία Λιονουδάκη - Μαρινάκη Ιδιώτης Μέλος - Γραμματές Δ.Σ
Ελένη Μαυράκη - Γεωργακάκη Ιδιώτης Μέλος
Ελεάνα Μανουσάκη Ιδιώτης Μέλος
Αργυρώ Σπαράκη Εκπρόσωπος Μελών Μέλος

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Δ'' ΚΑΠΗ Χανιών 2007 -2010 (Αρ.Αποφ.Δημ. Συμβ. 94-2007)
Γεώργιος Βούρβαχής Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος
Εμμανουήλ Αλιφιεράκης Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Ζουμαδάκης Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Εμμανουήλ Μαυρεδάκης Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Ευτύχης Μανωλακάκης Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Ειρήνη Ρωμανιά Ιδιώτης Μέλος
Ζαχαρένια Σημανδηράκη Ιδιώτης Μέλος
Νίκη Παυλάκη Ιδιώτης Μέλος - Γραμματέας Δ.Σ
Αδαμαντία Πιτσιλαδή Εκπρόσωπος μελών Μέλος

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ε'' ΚΑΠΗ Χανιών 2007 -2010 (Αρ.Αποφ.Δημ. Συμβ. 95-2007)
Γεώργιος Βούρβαχής Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος
Εμμανουήλ Αλιφιεράκης Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Κουκλάκης Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Αμαλία Μπασία Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Μιχαήλ Γαβριλάκης Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Ελένη Κουριδάκη - Μανουσέλη Ιδιώτης Μέλος
Ελένη Βουγιούκαλου Ιδιώτης Μέλος - Γραμματέας Δ.Σ
Ερασμία Λιονουδάκη - Μαρινάκη Ιδιώτης Μέλος
Αφροδίτη Παντελιδάκη Εκπρόσωπος Μελών Μέλος

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Στ'' ΚΑΠΗ Χανιών 2007 -2010 (Αρ.Αποφ.Δημ. Συμβ. 96-2007)
Γεώργιος Βούρβαχης Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος
Εμμανουήλ Αλιφιεράκης Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος
Χρύσα Χαριτάκη - Μακράκη Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Μιχάλης Γαβριλάκης Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Νικόλαος Γυπάκης Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Ευαγγελία Μαθιουδάκη - Μαυροεϊδή Ιδιώτης Μέλος
Ελένη Κουριδάκη-Μανουσέλη Ιδιώτης Μέλος
Αργυρώ Χανιωτάκη - Σμυρλάκη Ιδιώτης Μέλος - Γραμματέας Δ.Σ
Παναγιώτα Ζουμαδάκη Εκπρόσωπος Μελών Μέλος