main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α) Δήμου Χανίων

 

Ο Δήμος Χανίων έχει υλοποιήσει κατά το παρελθόν (1996-2013) σημαντικές ολοκληρωμένές παρεμβάσεις στην περιοχή της Παλιά Πόλης Χανίων  

Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 το εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΡΗΤΗ» προβλέπει τη χρηµατοδότηση Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Χ.Ε.Β.Α.Α.) στα δύο αστικά κέντρα της Κρήτης, Χανίων και Ηρακλείου που έχουν λειτουργική - αστική περιοχή, µε πληθυσµό άνω των 70.000 κατοίκων.

H Στρατηγική ΒΑΑ  :

Α.Βασίζεται στις πραγµατικές αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής παρέµβασης (ΠΠ) βάσει αξιόπιστης χωρικής και δηµογραφικής ανάλυσης 

Β.Προτείνει ένα σύστηµα αλληλένδετων δράσεων που επιδιώκουν την επίτευξη µακροχρόνιας βελτίωσης των οικονοµικών, περιβαλλοντικών, κλιµατικών και δηµογραφικών συνθηκών της ΠΠ, η χρηµατοδότηση των οποίων δύναται να εξασφαλιστεί από διάφορα χρηµατοδοτικά µέσα.

Γ.Συµβάλλει στην ικανοποίηση των ειδικών στόχων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και ως εκ τούτου στην εκπλήρωση των δεικτών, οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί στο επίπεδο κάθε µιας από τις επενδυτικές προτεραιότητες που χρηµατοδοτεί τις στρατηγικές.

∆.Είναι ρεαλιστική τόσο ως προς την ικανότητα διαχείρισής της από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆), όσο και ως προς τη δυνατότητα υλοποίησής της από τους εν δυνάµει δικαιούχους των προτεινόµενων δράσεων.

Ε.Περιγράφει µε σαφήνεια τους τρόπους συµµετοχής των κατοίκων της περιοχής, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων επιπέδων διακυβέρνησης, τόσο στη φάση του σχεδιασµού, όσο και στη φάση της υλοποίησης της στρατηγικής.

Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α) Χανίων με τίτλο: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής (ReCODE)».  Για την υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ επιπλέον ο Δήμος Χανίων έχει οριστεί ως Ενδιάµεσος Φορέας (ΕΦ) ΒΑΑ.

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, καθώς και οι Αποφάσεις που αφορούν τη σύσταση και τη λειτουργία του Ενδιάμεσου Φορέα (Ε.Φ.) είναι οι εξής:

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΒΑΑ

 


ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 


ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Κυδωνίας 29,

Τ.Κ.73135, Χανιά Κρήτης

logo imageσυμβαίνει

Παράταση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων στη Δ.Ε. Κεραμειών με απόφαση του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη
Σε επιφυλακή οι Υπηρεσίες του Δήμου Χανίων - Ανοιχτοί χώροι καταφυγής για άστεγους συμπολίτες μας
"Συζητήσεις Γονέων εφήβων": Διαδικτυακό σεμινάριο από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Χανίων & τον ΟΚΑΝΑ
«Ποιο είναι το δικό σου όνειρο για το 2022;» - Εκπαιδευτική δράση για παιδιά από τον Δήμο Χανίων
«Η Προίκα του Μωρού» για τις νέες μητέρες στον Δήμο Χανίων – Δικαιολογητικά και τρόποι συμμετοχής στο πρόγραμμα
Ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε κοινωνικό ευάλωτους πολίτες του Δήμου Χανίων
Συμμετοχή στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Χανίων
«Δανεισμός με παραγγελία» για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη & τις Παιδικές – Εφηβικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων
Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων (κλάσεως 2025) για τους γεννηθέντες το 2004
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων