main contentSKIP_TO_MAIN_CONTENT}
top of page
\"random

17/04/2013, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ »

 

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι μετά το άγονο αποτέλεσμα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. πρ. 96025/2012 και ύστερα από την υπ΄ αρ. 373/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Χανίων, προβαίνει στηv απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς το γραφείο Προμηθειών, το αργότερο μέχρι 26 Απριλίου 2013 και μέχρι 13:00 μ.μ.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια ιστών φωτισμού Κουνουπιδιανών- Πολυτεχνείου του Δήμου Χανίων.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 96025/06-12-2012 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού και στο τεύχος «τεχνική περιγραφή-ενδεικτικός προϋπολογισμός», που εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κτλ) από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τηλ. 28213 41760, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

#Ανακοίνωση,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Δελτία Τύπου