main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

29/03/2012, Προμήθεια χρωμάτων και συναφών αναλωσίμων για έκτακτες ανάγκες, με απευθείας ανάθεση.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

   1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

   2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

   3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

   4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

   5.  τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει ποσό 15.000,00€ στον ΚΑ 30-6661.010 για προμήθεια χρωμάτων και συναφών αναλωσίμων για έκτακτες ανάγκες.

   6.  Την υπ’ αρ. 271/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α 30-6661.010 για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης.

   7.  Την υπ’ αριθμ 23124/22-03-12 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

   8.  Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝEI 

 

        Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας χρωμάτων και συναφών αναλωσίμων για έκτακτες ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν από βανδαλισμούς κυρίως, προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που  έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.


Τεχνικές Προδιαγραφές

Πίνακας Προσφοράς

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 04 Απριλίου 2012 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

     Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια χρωμάτων και συναφών αναλωσίμων για έκτακτες ανάγκες.

#Ανακοίνωση,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου