main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

20/09/2013, Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής συστημάτων άρδευσης για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν. 2286/95.

  3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

  4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 που προβλέπει πίστωση 15.000,00 € στον Κ.Α. 35-6662.003 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής συστημάτων άρδευσης.

  6. Την υπ'' αρ. 116/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της προμήθειας.

  7. Την υπ’ αρ. 427/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-6662.003 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής συστημάτων άρδευσης.

  8. Την υπ’ αρ. 75806/5-09-2013 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

  9. Την υπ’ αρ. 33/4436/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

            10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής συστημάτων άρδευσης για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 4.367,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν συνταχθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Η προμήθεια των υλικών θα γίνει τμηματικά κατά τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα αφορά όλα τα υλικά.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής συστημάτων άρδευσης για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με απευθείας ανάθεση».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Οικολογία/Περιβάλλον