main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

29/03/2012,Προμήθεια χρονομέτρου συνεδριάσεων για τις ανάγκες του Δημοτικού Συμβουλίου, με απευθείας ανάθεση.

Έχοντας υπόψη:

1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη
2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95
3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2012, που προβλέπει πίστωση 5.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 15-7131.001 για «Μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό»
6.   Την υπ΄αριθμ. 269/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 1.110,00€ για την παραπάνω δαπάνη.
7.   Την υπ’ αριθμ. 19353/13-03-2012 Εισήγηση της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου.
8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 
9.   Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

        Τη διενέργεια προμήθειας ενός χρονομέτρου συνεδριάσεων για τις ανάγκες του Δημοτικού Συμβουλίου, προϋπολογισμού 1.107,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι απαραίτητη η χρονομέτρηση των ομιλητών για την καλύτερη κατανομή του χρόνου ομιλίας των συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η προμήθεια ενός ειδικού ψηφιακού χρονομέτρου για τη μέτρηση του χρόνου ομιλίας κάθε ομιλητή για αποφυγή αντεγκλήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων για το χρόνο που τους διατίθεται. Το χρονόμετρο πρέπει να ανταποκρίνεται στις τεχνικές περιγραφές που αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ


Κατάθεση προσφορών έως και την Τρίτη 3 Απριλίου 2012, στις 12.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια χρονομέτρου συνεδριάσεων για τις ανάγκες του Δημοτικού Συμβουλίου, με απευθείας ανάθεση».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές