main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

20/03/2012, Προμήθεια τριών (3) φωτογραφικών μηχανών και δύο (2) πολυμηχανημάτων inkjet, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει πίστωση 10.000,00 € στον Κ.Α. 10-7134.019 για την προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ.

    6.   Την υπ’ αρ. 229/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 10-7134.019 για την Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ.

    7.   Την αριθμ. πρωτ. 20607/15-03-2012 εισήγηση του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

    8.   Τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

    9.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας τριών (3) φωτογραφικών μηχανών και δύο (2) πολυμηχανημάτων inkjet, συνολικού προϋπολογισμού 1.320,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και συγκεκριμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Reflex (τεμάχιο 1), προϋπολογισμού 650,00 ευρώ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Compact (τεμάχια 2), προϋπολογισμού 460,00 ευρώ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Πολυμηχάνημα Inkjet (τεμάχια 2), προϋπολογισμού 210,00 ευρώ.

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Όλες οι περιγραφές των παραμέτρων - απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ που ακολουθούν είναι υποχρεωτικές.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 26 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ INKJET, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ".

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#Ανακοίνωση,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου