main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

28/08/2013, Προμήθεια φυτών για την ανάδειξη της τουριστικής ζώνης, με απευθείας ανάθεση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Προμήθεια φυτών για την ανάδειξη της τουριστικής ζώνης, με απευθείας ανάθεση.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

  3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

  4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον Κ.Α. 35-6692.014 για την προμήθεια φυτών για την ανάδειξη της τουριστικής ζώνης.

  6. Την υπ΄αρ. Α-1087/2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

  7. Την υπ'' αρ. 215/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας φυτών για την ανάδειξη της τουριστικής ζώνης .

  8. Την υπ’ αρ. 422/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-6692.014 για την προμήθεια φυτών για την ανάδειξη της τουριστικής ζώνης.

  9. Την υπ’ αρ.70219/2013 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & καθαριότητας και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

  10. Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

           11. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας φυτών που θα χρησιμοποιηθούν για να γίνουν, κατά την χειμερινή περίοδο, νέες φυτεύσεις και να αντικατασταθούν κατεστραμμένα δέντρα στη τουριστική ζώνη του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 14.996,57€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προμήθεια αφορά 332 δέντρα κατηγορίας δ3, 199 δέντρα κατηγορίας δ4, 9 δέντρα κατηγορίας δ5, 18 δέντρα κατηγορίας δ6 και 12 δέντρα κτηγορίας δ7. Αναλυτικά τα φυτά και οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νση Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η προμήθεια των φυτών θα γίνει σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

Τεχνική περιγραφή-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 02 Σεπτεμβρίου 2013 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια φυτών για την ανάδειξη της τουριστικής ζώνης, με απευθείας ανάθεση.

#Ανακοίνωση,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Δελτία Τύπου