main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

23/07/2012, Προμήθεια εκτυπώσεων ημερολογίου Κρητικής Διατροφής του Αγροτικού Αυγούστου 2012, με απευθείας ανάθεση

Ο  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

    2.   Τις σχετικές διατάξεις της υπ. απόφασης 11389/93 περί  ΕΚΠΟΤΑ

          3.     Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006), του Ν. 2286/1995 και άρθρ. 83 του Ν. 2362/1995.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ A 263/23-12-2008).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012 στον Κ.Α. 15-6611.002 του οποίου προβλέπεται πίστωση 10.000,00€ για εκτύπωση βιβλίων για τον Αγροτικό Αύγουστο

    6.   Την υπ’ αρ. 624/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης  πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6611.002 για την εκτύπωση ημερολογίου του Αγροτικού Αυγούστου 2012.

    7.   Την υπ’ αρ. 63230/20-07-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

    8.   Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

    9.   Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Την διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση εκτύπωσης 3.500 αντιτύπων «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2013», 384 σελίδων, διαστάσεων 17Χ24 σε χαρτί σαμουά 100 γραμμαρίων με μονόχρωμη εκτύπωση εσωφύλλου. Το εξώφυλλο του βιβλίου θα είναι χαρτί σαμουά 240 γραμμαρίων ενώ η εκτύπωση του θα είναι τετράχρωμη. Η βιβλιοδεσία του θα είναι με ράψιμο και κολλητό.

Τα κείμενα θα παραδοθούν σε word για την μακέτα σελιδοποίησης και δύο διορθώσεις.

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των ημερολογίων είναι η 1η Αυγούστου 2012.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 26 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια εκτυπώσεων ημερολογίου Κρητικής Διατροφής του Αγροτικού Αυγούστου 2012, με απευθείας ανάθεση».

#Ανακοίνωση,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου