main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

22/10/2012, Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση από το Δήμο Χανίων ενός ακινήτου για τη στέγαση του Ξενώνα Φιλοξενίας πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Δημόσια προφορική μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση από το Δήμο Χανίων ενός ακινήτου για τη στέγαση Ξενώνα Φιλοξενίας πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του πρώην Δήμου Χανίων ή κατά το δυνατόν εγγύτερα αυτών και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 5 χλμ από το κέντρο της Πόλης (σημείο εκκίνησης θεωρείται η πλατεία Αγοράς) και κατά προτίμηση σε όχι κεντρικό σημείο. Θα πρέπει να είναι προσβάσιμο με μέσα μαζικής μεταφοράς, να έχει ενδεικτικό εμβαδόν τουλάχιστον 280 τ.μ. και να πληροί τους όρους που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με μονομερές δικαίωμα του Δήμου παράτασης της για επιπλέον ένα έως τρία (1-3) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, καταθέτοντας προσφορές έως και τις 20 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη  και από ώρα 13:30 έως ώρα 14:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο είτε (α) με κατάθεση τους στην οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την Αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό, είτε (γ) με κατάθεση τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, υπόψη του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον συνοδεύονται από αίτηση του διαγωνιζόμενου και έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου  Χανίων, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή με επιτόπια επίσκεψη θα εξετάσει την καταλληλότητα των προς μίσθωση προταθέντων ακινήτων και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού, ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των 2.426,00,00ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη θα παρέχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού  του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Α’ όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο επικοινωνίας 28213 41610 - 11.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου