main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

8/10/2012, Προμήθεια πασσάλων υποστήριξης δέντρων, για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου, με απευθείας ανάθεση

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2012, που προβλέπει πίστωση 5.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-7326.001 για «Τοποθέτηση πασσάλων υποστήριξης δέντρων». 
    6.   Την υπ’ αριθμ. 838/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει την παραπάνω προμήθεια.
    7.   Την υπ’ αριθμ. 80600/26-09-2012 Εισήγηση-Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας.
    8.   Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Τη διενέργεια προμήθειας 1626 πασσάλων υποστήριξης δέντρων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου, προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Οι πάσσαλοι, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των δέντρων κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου σε δεντροστοιχίες και πάρκα του Δήμου καθώς και για υποστήριξη νέων φυτεύσεων δέντρων, πρέπει να ανταποκρίνονται στις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές της  Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας:

  •  Πάσσαλοι ξύλου καστανιάς 2,5 m μήκους και 5 cm διαμέτρου: 1626 τεμ.

 Κατάθεση προσφορών έως και Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012, στις 12.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια πασσάλων υποστήριξης δέντρων, για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου, με απευθείας ανάθεση».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.