main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

9/03/2012, Προμήθεια μηχανημάτων, αναλωσίμων, εξοπλισμού για κάλυψη βασικών αναγκών Πυροσβεστικού Σταθμού Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει πίστωση 15.000,00 € στον Κ.Α. 35-7131.003 για την προμήθεια μηχανημάτων, αναλωσίμων, εξοπλισμού για κάλυψη βασικών αναγκών πυροσβεστικού σταθμού Δήμου Χανίων.

    6.   Την υπ’ αρ. 273/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α.  35-7131.003 για την Προμήθεια μηχανημάτων, αναλωσίμων, εξοπλισμού για κάλυψη βασικών αναγκών πυροσβεστικού σταθμού Δήμου Χανίων.

    7.   Τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας μηχανημάτων, αναλωσίμων, εξοπλισμού για κάλυψη βασικών αναγκών πυροσβεστικού σταθμού Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 14.999,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

 Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια μηχανημάτων, αναλωσίμων, εξοπλισμού για κάλυψη βασικών αναγκών Πυροσβεστικού Σταθμού Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός)

#Ανακοίνωση,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου