main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

22/05/2012, Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
  3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
  4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει πίστωση 5.000,00€ στον Κ.Α.15- 7131.001.
  6. Την υπ’ αρ 476/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 15-7131.001 για την προμήθεια  και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
  7. Το υπ’ αρ. 30438/20-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας- Αθλητισμού και Πολιτισμού.  
  8. Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
  9. Την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια  και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

   Τη διενέργεια προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος συναγερμού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 682,65€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

   Οι εργασίες εγκατάστασης και καλωδίωσης βαρύνουν τον ανάδοχο και παραδίδεται το σύστημα έτοιμο προς λειτουργία. Η παράδοση της εγκατάστασης θα πρέπει να ολοκληρωθεί 30 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Απαίτηση: Να προσκομιστεί δείγμα των προϊόντων μαζί  με την προσφορά.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

   Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 25 Μαΐου 2012 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

   Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Χανίων .

#Ανακοίνωση,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου