main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

22/06/2012, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Ιουνίου και ώρα 16:00

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 28/6/2012

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   49888/22-6-12  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1)           Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στη Γενική Συνέλευση της Αποκόρωνας – Αναπτυξιακή ΑΕ-ΟΤΑ {Δήμαρχος}

2)           Εκπροσώπηση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Λατομεία Χορδακίου Α.Ε.» {Πρωτοπαπαδάκης}

3)           Σκοπιμότητα άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων {Πρωτοπαπαδάκης}

4)           Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ΔΟΠΠΑ Σούδας {Πρωτοπαπαδάκης}

5)           Έγκριση υλοποίησης πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Χανίων» {Πρωτοπαπαδάκης}

6)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Χανίων) {Πρωτοπαπαδάκης}

7)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (αύξηση ΚΑ εσ. «Λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων» και ΚΑ εξ. «Δημοσίευσης προκηρύξεων») {Πρωτοπαπαδάκης}

8)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ) {Πρωτοπαπαδάκης}

9)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (τέλη ασύρματων επικοινωνιών) {Πρωτοπαπαδάκης}

10)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (ΔΟΠΠΑ Σούδας) {Πρωτοπαπαδάκης}

11)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (Αγροτικός Αύγουστος 2012) {Πρωτοπαπαδάκης}

12)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (δαπάνες για την τουριστική προβολή του Δ. Χανίων)  {Πρωτοπαπαδάκης}

13)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Θερίσου) {Πρωτοπαπαδάκης}

14)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α) {Πρωτοπαπαδάκης}

15)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (ταχυμεταφορές 2012) {Πρωτοπαπαδάκης}

16)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων) {Πρωτοπαπαδάκης}

17)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων 2012) {Πρωτοπαπαδάκης}

18)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (επιχορήγηση φιλοζωικού συλλόγου Χανίων «Η προστασία των ζώων») {Πρωτοπαπαδάκης}

19)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (επαυξήσεις–μετατοπίσεις μετρητών – νέες παροχές) {Πρωτοπαπαδάκης}

20)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (αποδοχές τακτικού προσωπικού Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης) {Πρωτοπαπαδάκης}

21)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (εκπόνηση μελέτης «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βαρυπέτρου Δ.Ε. Θερίσου») {Πρωτοπαπαδάκης}

22)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (εκπόνηση μελέτης «Ανάπλαση νέας πλατείας Κυρτωμάδου Δ.Ε.Θερίσου») {Πρωτοπαπαδάκης}

23)      Ορθή επανάληψη της απόφασης  Δ.Σ. 380/2012 για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (Αντιπλ/κά έργα ευρύτερης περιοχής Χανίων-Διαπλάτυνση Κλαδισού ποταμού) {Πρωτοπαπαδάκης}

24)      Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης του Νο 57 καταστήματος της Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς {Πρωτοπαπαδάκης}

25)      Αποδοχή δωρεάς από το Δήμο Χανίων δύο ακινήτων για τη δημιουργία μουσείου Μίκη Θεοδωράκη {Πρωτοπαπαδάκης}

26)      Χορήγηση άδειας εμπορίας ποσίμων υδάτων {Πρωτοπαπαδάκης}

27)      Επιστροφή ποσού {Πρωτοπαπαδάκης}

28)      Τοποθέτηση πανό σε δωρεάν παραχωρούμενο χώρο του Γεωργικού Συνεταιρισμού Χανίων στο λιμάνι της Σούδας και ψήφιση πίστωσης {Κοκκινάκη}

29)      Τροποποίηση της υπ’ αρ. 278/2012 απόφασης Δ.Σ. για την Εκτελεστική & Διαχειριστική Επιτροπή του Αγροτικού Αυγούστου 2012 {Αμπαδιωτάκης}

30)      Αγροτικός Αύγουστος 2012 στα Χανιά {Αμπαδιωτάκης}

31)      Κατανομή Κοινοτικών Βοσκοτόπων ΟΣΔΕ 2012 {Αμπαδιωτάκης}

32)      Παραχώρηση χρήσης του θεάτρου και του κυλικείου της Ανατολικής Τάφρου στην ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ {Αγγελάκη}

33)      Λήψη νέας απόφασης ως προς την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. της ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ {Αγγελάκη}

34)      Αποδοχή και κατανομή προνοιακών επιδομάτων Β’ διμήνου (Μάρτιος –Απρίλιος) 2012 {Χατζηδάκη}

35)      Αίτηση συμμετοχής του Δήμου Χανίων προς το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) προς εφαρμογή Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων {Χατζηδάκη}

36)      Εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό «CHANIA KRIARI 3727» ιδιοκτησίας WIND HELLAS, σε κτίριο στην οδό Κριάρη 40 του Δήμου Χανίων {Ξυνίδης}

37)      Παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου {Ξυνίδης}

38)      Έκδοση παραγωγικής άδειας στον Στυλιανό Δασκαλάκη του Δημητρίου για την πώληση εσπεριδοειδών στις Λαϊκές Αγορές {Ξυνίδης}

39)      Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αποκορώνου και Δήμου Χανίων για την πράξη «Δράσεις Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων Δήμου Αποκορώνου» {Κεμεσίδης}

40)      Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης και προμήθειας των υλικών του έργου «Συντήρηση και επισκευή οδικών δικτύων με ασφαλτικά, υπόβαση – χρήση 2012» {Κεμεσίδης}

41)      Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης και προμήθειας των υλικών του έργου «Συντήρηση σιδηρών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων» {Κεμεσίδης}

42)      Παραλαβή της στατικής μελέτης «Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων παρόδου Κανεβάρο» {Κεμεσίδης}

43)      Παραλαβή της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για το έργο ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων» {Κεμεσίδης}

44)      Παραλαβή της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων για τη στέγαση λειτουργίας και οργάνωσης συμβουλευτικού σταθμού Δήμου Χανίων» {Κεμεσίδης}

45)      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις – Βελτιώσεις οδών της πόλης Χανίων χρήση 2010» {Κεμεσίδης}

46)      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική – Αγροτοκτηνοτροφική οδοποιία Δήμου Κεραμειών» {Κεμεσίδης}

47)      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική – Αγροτοκτηνοτροφική οδοποιία Δήμου Κεραμειών – Φάση Β’» {Κεμεσίδης}

48)      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτικά - Δημοτική οδοποιία 2009 Δήμου Χανίων» (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου) {Κεμεσίδης}

49)      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιαστικών Δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Ακρωτηρίου – υποέργο: Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού περιοχής γηπέδου Νεροκούρου Δήμου Ελ. Βενιζέλου» Δήμου Χανίων (πρώην Συνδέσμου Αποχέτευσης Δήμων Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας) {Κεμεσίδης}

50)      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης ανώνυμης οδού νοτιοδυτικά γηπέδου Νεροκούρου μετά την ολοκλήρωση έργων δικτύων υποδομής» Δήμου Χανίων (πρώην Συνδέσμου Αποχέτευσης Δήμων Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας) {Κεμεσίδης}

51)      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Προσπελασιμότητα στην οδό Κυδωνίας από την πλατεία 1866 έως την οδό Αποκορώνου» {Κεμεσίδης}

52)      Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Βεργανελάκης) {Κεμεσίδης}

53)      Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, Δήμου Χανίων και Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης {Λειψάκης}

54)      Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου Περιβολίων {Λειψάκης}

55)      Διοργάνωση από το Δήμο Χανίων εκδηλώσεων σε Δημοτικές Ενότητες με τίτλο «Φεστιβάλ εκτός των τειχών» {Λειψάκης}

56)      Επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου (Α.Ο.) «ΚΥΔΩΝ» για τη διοργάνωση των Βενιζελείων αγώνων Στίβου {Λειψάκης}

logo imageσυμβαίνει

Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Εκδήλωση Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: Στις 14/5/2021
Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στις 12 & 13/5/2021 στο Πάρκο των Αγ. Αποστόλων: Από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ: Την Τετάρτη 12/05/2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων