main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

19/12/2012,ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»για τις ομάδες: Πακέτο Β (έπιπλα) και Πακέτο Ε (λοιπός εξοπλισμός).

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             Χανιά 12/ 12 / 2012

Πλ. Κουτσουράκη Γεωργία τηλ.2821 3 41760 fax 2821093300                         Α.Π. 98063                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Επαναπροκηρύσσει τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»για τις ομάδες: Πακέτο Β (έπιπλα) και Πακέτο Ε (λοιπός εξοπλισμός).

Αξία προμηθευόμενων ειδών : 7.796,00 Ευρώ

Δαπάνη Φ.Π.Α 23% : 1.793,08 Ευρώ

Προϋπολογισμός : 9.589,08 Ευρώ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κατάστημα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά την 11-01-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 13,00 έως 13,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού .

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τον ν. 2286/95 (Όρια διαγωνισμών προμηθειών) καθώς και την υπ΄ αριθμ. 11389/8-3-93 Υπ. Απόφαση ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και τις διατάξεις του ν. 3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και ν. 3852/10.

Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε μία ομάδα (στο σύνολο αυτής) ή και στις δύο ομάδες του Διαγωνισμού (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ). Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα ανέρχεται σε 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης της κατηγορίας που συμμετέχει , η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Χανίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και διαθέτουν τα υπό προμήθεια είδη, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.

Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 2821 3 41760, Γραφείο Προμηθειών ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

 

#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου

logo imageσυμβαίνει

“Η Μάχη της Κρήτης - 80 χρόνια”: Έκθεση σπάνιων αδημοσίευτων φωτογραφιών & αντικειμένων εποχής στο Κ.ΑΜ. από τις 20/5/2021
Αναστολή λειτουργίας σε δύο υπηρεσίες του Δήμου Χανίων
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων