main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

02/02/2012, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 8η Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 16:00

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 8η του μηνός Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 8/2/2012
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  8256/2-2-12  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
1)    Διετές Πρόγραμμα Δράσης της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ 2012-2013 {Αγγελάκη Νάνσυ}
2)    Έγκριση προϋπολογισμού της  ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ οικονομικού έτους 2012 {Αγγελάκη Νάνσυ}
3)    Αποζημίωση Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Αγγελάκη Νάνσυ}
4)    Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2012 {Γεωργακάκης Γιώργος}
5)    Αναγνώριση της κυριότητας του Δημοτικού Γηροκομείου, παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, σύναψη πρακτικού συμβιβασμού {Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος}
6)    Τροποποίηση Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων – Κατάργηση της Εκτελεστικής Επιτροπής {Αρχοντάκης Γιώργος}
7)    Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των απευθείας αναθέσεων των προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το 2012 {Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος}
8)    Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας αναβατορίου σκάλας με πλατφόρμα για ΑΜΕΑ {Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος}
9)    Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ για το 2012 {Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος}
10)    Αποστολή πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής προμηθειών με απευθείας ανάθεση για το έτος 2012 {Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος}
11)    Καθορισμός τιμών ζωνών για ακίνητα εκτός σχεδίων πόλης ή οικισμών {Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος}
12)    Έγκριση εισηγητικής έκθεσης 4ου τριμήνου έτους 2011 {Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος}
13)    Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2011 {Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος}
14)    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στην επιτροπή της παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99 για το έτος 2012 {Λιονάκης Μανούσος}
15)    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στο Α/βάθμιο και Β/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων, Θεάτρων, κέντρων διασκέδασης, σταδίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και γενικότερα αιθουσών και χώρων συνάθροισης του κοινού για το έτος 2012 {Λειψάκης Δημήτριος}
16)    Έγκριση Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου «Περί τροποποίησης κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας» {Αμπαδιωτάκης Ελευθέριος}
17)    Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 437/2010 απόφασης του Δ.Σ., για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Υλοποίηση Εναλλακτικών τρόπων κυκλοφορίας για μείωση εκπομπών αέριων ρύπων» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» - (Πρόσκληση 31) {Ξυνίδης Νικόλαος}
18)    Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης «Προκαταρκτικές Ενέργειες (Σύνταξη Μελετών) Ωρίμανσης Έργων σε διάφορες ζώνες των Οχυρώσεων της Παλιάς Πόλης Χανίων» - ορισμός εκπροσώπων Δήμου Χανίων {Ξυνίδης Νικόλαος}
19)    Τροποποιήσεις της από 5-6-2009 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση Διαχείρισης Ιλύος Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων» - ορισμός νέων εκπροσώπων {Αποστολάκη Νίκη}
20)    Τροποποιήσεις της από 6-10-2008 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της μελέτης «Επέκταση και Βελτίωση – Ξήρανση και διάθεση  Ιλύος Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων» - ορισμός νέων εκπροσώπων {Αποστολάκη Νίκη}
21)    Έγκριση μελέτης προμήθειας οχήματος διαμορφωμένου ως κινητή μονάδα ενημέρωσης {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}
22)    Έγκριση μελέτης του έργου «Έργα βελτίωσης εγκαταστάσεων και ηλεκτροφωτισμού Δημοτικού Ποδηλατοδρόμιου Χανίων» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}
23)    Έγκριση 2ου (τελικού) ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων. Α’ φάση. Χρήση 2010» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}
24)    Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτικά – Δημοτική Οδοποιία 2010» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}
25)    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων επί παλαιάς Εθνικής Οδού Χανίων – Καστελίου (Τμήμα Γ από Σταλό μέχρι Αγ. Μαρίνα)» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας) {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}
26)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση οδών Πύργου και Μεσοχωρίου Αρωνίου» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου) {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}
27)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός και βάψιμο στύλων φωτισμού Δήμου Χανίων» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}
28)    Ορισμός μέλους επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικραδασμικές πλάκες ασφαλείας για τις παιδικές χαρές»  {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}
29)    Παράταση Προθεσμίας του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης περιοχής πόλεως Χανίων – υποέργο “Διαπλάτυνση Κλαδισού ποταμού στην εκβολή του”» {Αποστολάκη Νίκη}
30)    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης ανώνυμης οδού νοτιοδυτικά του γηπέδου Νεροκούρου μετά την ολοκλήρωση έργων δικτύων υποδομής» {Αποστολάκη Νίκη}
31)    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιαστικών Δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Ακρωτηρίου – Υποέργο: Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων περιοχής γηπέδου Νεροκούρου Δήμου Ελ. Βενιζέλου» {Αποστολάκη Νίκη}
32)    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιαστικών Δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Ακρωτηρίου – Υποέργο: Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων περιοχής γηπέδου Νεροκούρου Δήμου Ελ. Βενιζέλου» {Αποστολάκη Νίκη}
33)    Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιαστικών Δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Ακρωτηρίου – Υποέργο: Δ’ σύμπλεγμα δικτύων ακαθάρτων» {Αποστολάκη Νίκη}
34)    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιαστικών Δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Ακρωτηρίου – Υποέργο: Αποκατάσταση τμήματος οδού πρόσβασης στο αντλιοστάσιο λυμάτων στον Καλαθά» {Αποστολάκη Νίκη}
35)    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιαστικών Δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Ακρωτηρίου – Υποέργο: Κατασκευή γεώτρησης στο Πυθάρι του Δήμου Ακρωτηρίου» {Αποστολάκη Νίκη}
36)    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δικτύων στο Δήμο Ελ. Βενιζέλου» {Αποστολάκη Νίκη}
37)    Συμβιβαστική προσκύρωση στο Ο.Τ. Γ943 με κτηματολογικό αριθμό 080403α της Βουτσαδάκη Κυριακής {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}
38)    Συμβιβαστική προσκύρωση στο Ο.Τ. Γ943 με κτηματολογικό αριθμό 080403β της Βουτσαδάκη Κυριακής {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}
39)    Αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργίας «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» κατ’εξαίρεση της υπ’αριθμ. 566/97 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Περράκη Χρυσή) {Λιονάκης Μανούσος}

logo imageσυμβαίνει

“Η Μάχη της Κρήτης - 80 χρόνια”: Έκθεση σπάνιων αδημοσίευτων φωτογραφιών & αντικειμένων εποχής στο Κ.ΑΜ. από τις 20/5/2021
Αναστολή λειτουργίας σε δύο υπηρεσίες του Δήμου Χανίων
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων