main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

10/9/2013 Επαναπροκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου,προϋπολογισμού δαπάνης 56.060,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις :

  • Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,

  • Του Π.Δ/τος 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ»,

  • Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». (Φ.Ε.Κ. 87 – τ. Α’/7-6-2010)

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11.00 π.μ έως 11.30 πμ (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κυδωνίας 29, ΤΚ 73100 Χανιά, ενώπιον της Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους ή με ειδικό πληρεξούσιο για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Δεκτοί στο διαγωνισμό θα γίνουν: Ασφαλιστικές Εταιρείες & Ασφαλιστικά Πρακτορεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας, διά των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπρόσωπων οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα νόμιμα πιστοποιητικά εκπροσώπησης.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι 1.121,20 €.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό καθώς και η προκήρυξη με τα τεύχη δίνονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29 73100 Χανιά, τηλ.: 2821341760) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chania.gr

 

Τιμολόγιο προσφοράς,

Τεχική έκθεση(προδιαγραφές)

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προυπολογισμός μελέτης

Διακήρυξη

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Δελτία Τύπου