main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

25/07/2013, Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την 31η του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 31η του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 60408/25-7-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χανίων και Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Future Library για τη δράση «Ελκυστικοί Χώροι Μάθησης και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο / MEDIA Lab» με απώτερο στόχο τη βελτίωση και ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών και σύγχρονων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης και πληροφόρησης για τους κατοίκους της περιοχής {Γεν.Γραμματέας}

 2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στη γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ ΑΕ (ΛΑΧΟΡ Α.Ε.) {Πρωτοπαπαδάκης}

 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου Δήμου Χανίων περιοδικής (δίμηνης) έκδοσης) {Πρωτοπαπαδάκης}

 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για ειδικές εργασίες οργάνωσης και σχεδιασμού προγραμμάτων & δράσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και επιμέλεια συλλογής περιεχομένου και διατύπωσης κειμένων και στοιχείων δημιουργικού για την έκδοση εντύπων του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για δημιουργία νέου κωδικού υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων Δήμου Χανίων από 1/4/2012 έως 30/6/2012 βάση της υπ''αριθμ. 438/2013 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για μείωση κωδικών χρεωλυσίων λόγω ρύθμισης δανείων Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για ενίσχυση κωδικού ταχυμεταφορών {Πρωτοπαπαδάκης}

 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για απαλλοτριώσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για ενίσχυση κωδικού ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και απορριμματοφόρων Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και αποδοχή {Πρωτοπαπαδάκης}

 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων οικονομικού έτους 2013 του έργου “Ανακατασκευή Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων” {Πρωτοπαπαδάκης}

 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για αναβάθμιση και συντήρηση του χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων {Πρωτοπαπαδάκης}

 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για ενίσχυση κωδικού “Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” {Πρωτοπαπαδάκης}

 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για δημιουργία κωδικού “Εργασίες επέκτασης δικτ.οπτικών ινών περιοχή Π.Πόλης” {Πρωτοπαπαδάκης}

 15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για δημιουργία κωδικού “Δαπάνες σύνδεσης σχολικών συγκροτημάτων με δίκτυο αποχέτευσης ΔΕΥΑΧ” {Πρωτοπαπαδάκης}

 16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για προαιρετική εισφορά σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς {Πρωτοπαπαδάκης}

 17. Τροποποίηση της υπ''αριθμ. 506/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για την πράξη “Δημοσιότητα – Δικτύωση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων” {Πρωτοπαπαδάκης}

 18. Χρηματοδότηση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου από ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου Χανίων για την υλοποίηση του έργου «Υπογειοποίηση εναέριου υφιστάμενου δικτύου ΔΕΗ για την εκτέλεση του έργου Πλακόστρωσης κοινόχρηστου χώρου πέριξ Τεμένους Κιουτσούκ Χασάν, οδού Σουρμελή & Αφεντούλιεφ στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

 19. Μείωση τιμών εκκίνησης δημοπρατούμενων θέσεων {Πρωτοπαπαδάκης}

 20. Υπαγωγή της επιχείρησης ΣΙΔΑΛ Α.Ε. στο Ν. 429/76 άρθρο 1 παρ. 5 {Πρωτοπαπαδάκης}

 21. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών διαγωνισμού “Προμήθεια τροφίμων, ειδών καθαριότητας κλπ, για την παιδική εξοχή – κατασκήνωση Καλαθά του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

 22. Ποσά προς διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους {Πρωτοπαπαδάκης}

 23. Επιστροφή παραβόλων άδειας παραμονής αλλοδαπού (KOLA ANTON) {Πρωτοπαπαδάκης}

 24. Ψήφιση πιστώσεων για την κάλυψη οδοιπορικών και αποζημίωσης μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων {Πρωτοπαπαδάκης}

 25. Αναπτυξιακές προτάσεις για το Σταυρό Ακρωτηρίου {Ξυνίδη}

 26. Πρόταση τροποποίησης νοτιοδυτικά του ΟΤ 11266 του Σχεδίου Πόλεως “ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ” του Δήμου Χανίων {Ξυνίδης}

 27. Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού ανίχνευσης – αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών της πράξης με τίτλο “Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην πληρωμή, χρήση και διαχείριση δημόσιων πάρκινγκ (Η-ΠΑΡΚ) {Ξυνίδης}

 28. Πρακτική άσκηση φοιτητών ή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο Δήμο Χανίων {Ξυνίδης}

 29. Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Άγιος Γεώργιος” για τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης ΑμεΑ στη Δ.Ε. Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων {Ξυνίδης}

 30. Ανάκληση της υπ''αριθμ. 478/2013 απόφασης του Δ.Σ. Περί τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων για το έτος 2013 {Λιονάκης}

 31. Έγκριση μελέτης για την υπηρεσία «Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, κοινόχρηστων αφοδευτηρίων, Δημοτικών εγκαταστάσεων και παραλιών» {Λιονάκης}

 32. Έγκριση προμήθειας ενημερωτικών φυλλαδίων και κόκκινου πηλού για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων {Χατζηδάκη}

 33. Έγκριση προμήθειας φαρμάκων για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων {Χατζηδάκη}

 34. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή Κέντρου Υγείας αστικού τύπου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου” {Κεμεσίδης}

 35. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ” {Κεμεσίδης}

 36. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) πίνακα του έργου “Ανακαινίσεις κτιρίων ΔΕ Ακρωτηρίου” {Κεμεσίδης}

 37. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τελικού) πίνακα του έργου “Ασφαλτικά – Δημοτική Οδοποιία 2004” {Κεμεσίδης}

 38. Προσωρινή διακοπή των εργασιών του έργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ) ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ {Κεμεσίδης}

 39. Παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑ” {Κεμεσίδης}

 40. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ” {Κεμεσίδης}

 41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση νέου Δημαρχείου – Πολιτιστικό Κέντρο (πρώην Δήμου Θερίσου)” Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κουνουπιδιανών για στέγαση ΚΕΠ ΔΕ Ακρωτηρίου” Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Δημαρχείο Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου)” Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 44. Έγκριση προμήθειας πινάκων δημοτικού φωτισμού {Κεμεσίδης}

 45. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1ης Σ.Σ. και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου “Ανακατασκευή Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων” {Κεμεσίδης}

 46. Παράταση του έργου “Ανακατασκευή Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων” {Κεμεσίδης}

 47. Παράταση του έργου “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” {Κεμεσίδης}

 48. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Αντικατάσταση τάπητα γηπέδων Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας” {Κεμεσίδης}

 49. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού (Τελικού τακτοποιητικού) πίνακα του έργου “Διανοίξεις – Διαμορφώσεις οδών πέριξ των Ο.Τ. 1031, 1032, 1033, 407Β, ανατολικά του Ο.Τ. 1034 και Επέκταση – Ανακατασκευή οδού Εθνικής Αντίστασης” {Κεμεσίδης}

 50. Έγκριση σύμβασης υπεργολαβίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» {Κεμεσίδης}

 51. Καθορισμός ορίου προκαταβολής στο έργο : “Βελτίωση Δημοτικής οδού Κοτσιανά – Περβολάκια με παράκαμψη από Χαραυγή έως Καλουδιανά (τμήμα Χαραυγή-Χαιρεθιανά) Ε.Ο.8 με παράκαμψη προς δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο, κλάδος 1” {Κεμεσίδης}

 52. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Αριστοτέλους της Δ.Ε. Ακρωτηρίου {Κεμεσίδης}

 53. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κυδωνίας της Δ.Ε. Θερίσου {Κεμεσίδης}

 54. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (ΚΡΗΤΟΔΟΜΗ Α.Ε.) {Κεμεσίδης}

 55. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Μιχελάκης) {Κεμεσίδης}

 56. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Περδικάκης) {Κεμεσίδης}

 57. Συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων για εκδήλωση με τον παραδοσιακό σύλλογο «Σταυραετοί» {Λειψάκης}

 58. Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου «Το Ρόδο» για συνδιοργάνωση 1ου Χανιώτικου διαγωνισμού παραδοσιακής μαγειρικής στη παρασιά (πυρομάχι) {Λειψάκης}

#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Δελτία Τύπου ,#ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ