main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

25/01/2013, Συνεδρίαση του ΔΣ Χανίων την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Ορισμός επιτροπής καταρτισμού ετήσιου μητρώου Αρρένων {Δήμαρχος}

2) Ορισμός μελών επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Χανίων έτους 2013 {Δήμαρχος}

3)  Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Δ. Χανίων {Δήμαρχος}

4) Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ {Δήμαρχος}

5)  Ορισμός Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων” {Γεν. Γραμματέας}

6) Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων” {Γεν. Γραμματέας}

7)  Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Χανίων για το έτος 2013 {Κοκκινάκη}

8)  Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής {Πρωτοπαπαδάκης}

9) Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την “Προμήθεια εξοπλισμού οδοφωτισμού” της δράσης Εκσυγχρονισμός δημοτικού φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους της Παλιάς Πόλης Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

10) Μείωση μισθωμάτων καφενείων που στεγάζονται στο ισόγειο του Δημαρχείου Χανίων{Πρωτοπαπαδάκης}

11) Παράταση σύμβασης μίσθωσης Νο 70 καταστήματος Κ.Δ.Α. (Αν. Δαμίγκου) {Πρωτοπαπαδάκης}

12) Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}

13) Ορισμός επιτροπής αρθρ. 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}

14) Ορισμός επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}

15) Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους {Πρωτοπαπαδάκης}

16) Έγκριση συνδρομών Δήμου Χανίων για το έτος 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}

17) Απογραφή χρηματικών διαθεσίμων που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος, της Ν.Ε.Λ.Ε. Χανίων, που περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3879/2010 {Χατζηδάκη}

18) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών {Ξυνίδης} 

19) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου “Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Χανίων” {Ξυνίδης}

20) Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τα Προγράμματα ''Άθλησης για όλους περιόδου 2012-2013 σε συνεργασία με τη Δ/νση Άθλησης για όλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης {Ξυνίδης}

21) Επέκταση αρμοδιότητας επιτροπής εγκατάστασης σταθμών βάσεων κινητής τηλεφωνίας {Ξυνίδης}

22) Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ''αριθμ. 54/11 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής και κατ''επέκταση της υπ''αριθμ. 514/11 απόφασης του Δ.Σ. (Κανονισμός παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων) {Ξυνίδης}

23) Μετατροπή χρηματικών εισφορών σε γη {Ξυνίδης}

24)  Αίτηση του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΓΕΣ Κρήτης ΣΥΝ.ΠΕ, για την επικαιροποίηση αποφάσεων Δ.Σ. Του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου (χωροθέτηση συν/σμού) {Ξυνίδης}

25) Αίτηση του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΓΕΣ Κρήτης ΣΥΝ.ΠΕ, για την επικαιροποίηση αποφάσεων Δ.Σ. Του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου (χαρακτηρισμός δρόμου) {Ξυνίδης}

26) Γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με ασυμφωνία περιγραφής ορίων οικισμού Αγιά Δ.Ε. Θερίσου Δ. Χανίων και αποσπάσματος χάρτη (Νικ. Χαλκιαδάκης) {Ξυνίδης}

27) Γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με ασυμφωνία περιγραφής ορίων οικισμού Χωραφάκια Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δ.Χανίων και αποσπάσματος χάρτη (Ευτ. Παλλήκαρης) {Ξυνίδης}

28)Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. Γ922 της Π.Ε. Αγίου Ιωάννη (Ι. & Στ. Καντουνάκη) {Ξυνίδης}

29) Καταβολή αποζημίωσης λόγω αναλογισμών στην ιδιοκτησία με κ.κ. 024308 στο Ο.Τ. 709 σχεδίου πόλεως “Κουμπές Μουρνιών” {Ξυνίδης}

30) Αποζημίωση γης και επικειμένων στο Ο.Τ. 65, ιδιοκτησία 027808 σχεδίου πόλεως “Κουμπές Νεροκούρου” {Ξυνίδης}

31) Έγκριση και υλοποίηση πρότασης διαμόρφωσης εξωτερικού κοινόχρηστου χώρου στην Πλατείας Ελευθερίας 2 (κτίριο Φειδίας) {Ξυνίδης}

32)Αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος κατ''εξαίρεση  της υπ''αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  (Ζαχαρίου) {Ξυνίδης}

33) Εισήγηση επί της από 26-11-2012 υποβληθείσας ένστασης της Κ/Ξ Ν. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ - Κ. ΜΠΑΖΙΓΟΣ αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας) {Κεμεσίδης}

34) Έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΝΤΜ του έργου με τίτλο «Κατεδάφιση Επικινδύνως Ετοιμορρόπων Κτισμάτων – χρήση 2011»  {Κεμεσίδης}

35) Έγκριση μελέτης του έργου “Ανάπλαση οικισμού Κάμπου” {Κεμεσίδης}

36)  Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας και πέριξ ΚΧ οικισμού Γεωργιούπολης” {Κεμεσίδης}

37)  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατεδάφιση Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτισμάτων – χρήση 2011»  {Κεμεσίδης}

38)  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εκτελεσθέντος έργου με τίτλο “Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών στο Δήμο Νέας Κυδωνίας” Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ν. Κυδωνίας) {Κεμεσίδης}

39) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση διαδρόμων και πλατειών Δημοτικού Κήπου” Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

40) Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου {Κεμεσίδης}

41) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την παραλαβή έργων {Κεμεσίδης}

42) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επενδύσεις τοίχων με λιθοδομές” Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου) {Κεμεσίδης}

43) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Πλακοστρώσεις και λιθόκτιστα στο Δ.Δ. Μουζουρά” Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου) {Κεμεσίδης}

44) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση Πλατείας Καλόρουμα Δ.Δ. Μουζουρά” Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου) {Κεμεσίδης}

45)  Ορισμός Δημοτικού συμβούλου για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής εκτελεσθέντος έργου με τίτλο «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Β ΦΑΣΗ» (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου) {Κεμεσίδης}       

#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Δελτία Τύπου ,#ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

logo imageσυμβαίνει

Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Εκδήλωση Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: Στις 14/5/2021
Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στις 12 & 13/5/2021 στο Πάρκο των Αγ. Αποστόλων: Από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ: Την Τετάρτη 12/05/2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων