main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

31/07/2013, Σύσκεψη στο Δήμο Χανίων για τα νέα φωτιστικά στην Παλιά Πόλη των Χανίων

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 31 Ιουλίου στο Δημαρχείο Χανίων αναφορικά με τις διαφωνίες που έχουν υπάρξει από μερίδα κατοίκων της παλιάς πόλης για την τοποθέτηση των νέων φωτιστικών σε σημεία αυτής. Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χανίων Μανώλης Σκουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων Γαβριήλ Κουρής, ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα της Παλιάς Πόλης Νικόλαος Ξυνίδης, ο αντιδήμαρχος αρμόδιος σε θέματα τεχνικών υπηρεσιών Εμμανουήλ Κεμεσίδης, η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Αλέκα Λακιωτάκη, ο Προϊστάμενος του τμήματος Παλιάς Πόλης Αντώνης Μυλωνάς, η Προϊσταμένη της 28ης Ε.Β.Α και Κ.Ε. Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αναστασία Τζιγκουνάκη, ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Ανάδειξης Οχυρωματικών Έργων Κρήτης Μιχάλης Ανδριανάκης και ο αρχιτέκτονας του Γραφείου Τειχών Φίλιππος Τσαγάκης.

 Κατά την διάρκεια της σύσκεψης επισημάνθηκαν από το Δήμο Χανίων,  τα παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: ''''Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων'''' το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 6.200.000 ευρώ, σήμερα εκτελούνται στην Παλιά Πόλη μια σειρά δράσεων και έργων όπως:

 • Κατασκευή αυτόνομων δικτύων πυρόσβεσης

 • Εκσυγχρονισμός δικτύων υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση)

 • Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροφωτισμού

 • Αντικατάσταση Δημοτικού φωτισμού και εξοπλισμού

 • Αντικατάσταση πλακοστρώσεων- νέες διαμορφώσεις

 2. Ο Δήμος Χανίων μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του προέβη, από το 2011 και μετά, στην σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών οι οποίες στο σύνολό τους εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε κεντρικό (ΚΑΣ), καθώς και από όλες τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες από τις οποίες απαιτείται έγκριση για να ενταχθεί ένα έργο στο ΕΣΠΑ.

 3. Ειδικότερα στο πλαίσιο των παραπάνω και σε σχέση με το θέμα του δημοτικού φωτισμού στην Παλιά Πόλη, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν σε:

 • αναλυτική καταγραφή υφιστάμενων συνθηκών τόσο των φωτιστικών σωμάτων όσο και της ποιότητας φωτισμού που αυτά παρείχαν.

 • εκτεταμένη έρευνα αγοράς για τον τύπο των φωτιστικών ώστε να πληρούν τα αναγκαία κριτήρια και προδιαγραφές όπως: α) ποιότητα κατασκευής σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτούμενες προδιαγραφές, β) επάρκεια και ποιότητα φωτισμού, γ) εξοικονόμηση κατανάλωσης, δ) ένταξη στον παραδοσιακό ιστό της Παλιάς Πόλης με στόχο την ανάδειξη των αστικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων της,

έχοντας ταυτόχρονα ως δεδομένο ότι:

 1. ο φωτισμός δρόμων – πεζόδρομων με «αναρτημένα» φωτιστικά υιοθετείται συνήθως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν μορφολογικές ιδιαιτερότητες, όπως π.χ. στενοί δρόμοι, έλλειψη πεζοδρομίων, κ.λ.π. και συνεπώς δεν συνίσταται ή δεν είναι δυνατή η χρήση ιστών παραπλεύρως του δρόμου.

 2. η μορφή που έχουν τα συγκεκριμένα φωτιστικά είναι συνήθως τυποποιημένη και μπορεί να χωρισθεί σε δύο βασικές κατηγορίες:

(α) στα πιο παραδοσιακά φωτιστικά που συνήθως όμως είναι πιο ογκώδη, με ύψος που ξεπερνά τα 50 – 60 εκ., προκειμένου να δέχονται τα όργανα λειτουργίας που απαιτούν οι λάμπες νέας τεχνολογίας.

(β) Στα πιο «ουδέτερα» - minimal που παραπέμπουν σε «καπελάκια», τα οποία είναι σαφώς λιγότερο ογκώδη και γι αυτό επιλέγονται σε περιπτώσεις όπου το ύψος ανάρτησης είναι σχετικά χαμηλό (περίπτωση Π. Πόλης Χανίων).

 4. Εξίσου σημαντική με την αισθητική, η οποία εμπεριέχει και το υποκειμενικό στοιχείο, είναι η τεχνική ανάλυση που σχετίζεται με την επιλογή ενός φωτιστικού. Τα τεχνικά θέματα όμως, είναι απολύτως αντικειμενικά, χειροπιαστά και μετρήσιμα και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να διενεργηθεί διαγωνισμός δημόσιου έργου με φωτιστικά που δεν πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας . 7.Βάσει λοιπόν, της Κοινοτικής Νομοθεσίας που αποτελεί και νόμο του Ελληνικού Κράτους (ΦΕΚ 183 – Β / 1985, ΦΕΚ 214 – Β / 1988, ΦΕΚ 78 – Β / 1992, ΦΕΚ 992 – Β / 1994, ΦΕΚ 277 – Β / 2001, ΦΕΚ 1853 – Β / 2007, ΦΕΚ 86 – 1 / 2012 ), οτιδήποτε αποτελεί συσκευή που διατρέχεται από ηλεκτρικό ρεύμα (όπως τα φωτιστικά) για να μπορεί να κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την σήμανση ασφαλείας CE. Η σήμανση ασφαλείας CE ικανοποιεί τις δύο βασικές ευρωπαϊκές οδηγίες που διέπουν τα φωτιστικά σώματα: την οδηγία «χαμηλής τάσης» LVD (Low Voltage Directive) & την οδηγία «ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας» EMC (Electromagnetic Compatibility). Ειδικότερα, η οδηγία «χαμηλής τάσης» LVD για τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου, προϋποθέτει την ικανοποίηση των προτύπων ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-3 που σχετίζονται κυρίως με την στεγανότητα των υπαίθριων φωτιστικών σωμάτων.

 5. Συμπερασματικά έγινε σαφές κατά τη σύσκεψη ότι απαγορεύεται δια νόμου – και πολύ περισσότερο σε δημόσιους διαγωνισμούς που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά προγράμματα – η χρησιμοποίηση υλικών που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω νόρμες ασφαλείας. Γι’ αυτό άλλωστε και σε όλα τα έργα ΕΣΠΑ – και όχι μόνον – ζητούνται απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού όλες οι «Δηλώσεις Συμμόρφωσης» των προϊόντων με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που αφορά στις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας & προστασίας.

Επιπλέον, τα φωτιστικά αναρτημένου τύπου που επιλέχθηκαν βάσει της μελέτης για τον φωτισμό της Παλιάς Πόλης των Χανίων, έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :

 • Τον μέγιστο βαθμό προστασίας από υγρασία & σκόνη για φωτιστικά αυτής της κατηγορίας (ΙΡ66).

 • Τον μέγιστο βαθμό προστασίας σε κρούση για φωτιστικά αυτής της κατηγορίας (ΙΚ09).

 • Φέρουν λαμπτήρες νέας τεχνολογίας (κεραμικού καυστήρα) υψηλής αποδοτικότητας (88 lumen/watt) που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των νέων «Οδηγών Ενεργειακής Επιθεώρησης».

 • Οι λαμπτήρες νέας τεχνολογίας των φωτιστικών διασφαλίζουν μια θερμοκρασία χρώματος (θερμό λευκό 2.800 Κ) πολύ κοντινή σε αυτήν του «φυσικού φωτισμού» που θεωρείται ιδανική για χώρους συνάθροισης κοινού.

 Κατ’ αντιπαράθεση με τα παραπάνω, τα υφιστάμενα φωτιστικά στην Παλιά Πόλη δεν μπορούν να μπουν σε διαδικασία σύγκρισης, για τους ακόλουθους προφανείς λόγους:

 1. δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως φωτιστικά παρά μόνο ως «φωτιζόμενες ιδιοκατασκευές» καθώς δεν πληρούν καμία από τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις ενός φωτιστικού εξωτερικού χώρου (κάτοπτρο ανάκλασης, γυάλινο κάλυμμα, παρέμβυσμα στεγανοποίησης, κ.λ.π.).

 2. η κατασκευαστική δομή των υφιστάμενων «πιάτων» είναι παντελώς ακατάλληλη για εξωτερική χρήση (διάτρητο περίβλημα, απουσία στοιχειώδους προστασίας του λαμπτήρα) καθιστώντας τα φωτιστικά δυνητικά επικίνδυνα (λόγω της τάσης ρεύματος στα 230V). Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο υλικό δεν εμπίπτει σε καμία νόρμα ασφαλείας από αυτές που διέπουν την χώρα μας και το σύνολο της Ε.Ε.

 3. οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται (διαφόρων ειδών) είναι στο σύνολο τους ακατάλληλοι για πολλούς και διαφορετικούς κατά περίπτωση λόγους. Είτε για λόγους χαμηλής απόδοσης (λάμπες energy saving SL), είτε για λόγους υψηλής κατανάλωσης & κάκιστης χρωματικής απόδοσης (λάμπες «μικτού φωτισμού»).

 4. η χρήση των παραπάνω τύπων λαμπτήρων σε συνδυασμό με τις σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες των υφιστάμενων φωτιστικών έχουν ως αποτέλεσμα έναν φωτισμό χαμηλής αποδοτικότητας στην Παλιά Πόλη που μεταφράζεται σ’ ένα δυσανάλογα χαμηλό φωτισμό για το κόστος λειτουργίας & συντήρησης του.

 Τέλος και ως προς την αισθητική επιλογή επισημάνθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες πως «η νέα τάση για εκτεταμένη χρήση σύγχρονων τεχνολογικά φωτιστικών με minimal design - που συναντάται πλέον σε πολλά ιστορικά κέντρα και άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων - στοχεύει στην διακριτικότητα της παρουσίας του φωτιστικού που με την ουδετερότητα του σχεδιασμού του αποσκοπεί στην ανάδειξη των παραδοσιακών στοιχείων γύρω του και όχι στην επιβολή αυτού του ίδιου ως κυρίαρχου στοιχείου στο χώρο, κριτήρια τα οποία τα νέα φωτιστικά σώματα πληρούν».

 p1

#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Δελτία Τύπου ,#Τεχνικά Έργα