main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

11/12/2013, Πρόγραμμα κατάρτισης για τη νεανική καινοτομική επιχειρηματικότητα υλοποιεί ο Δήμος Χανίων: στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Νεολαία σε δράση”

dimos

Ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης για τη νεανική καινοτομική επιχειρηματικότητα πρόκειται να υλοποιήσει από τις 17-21 Δεκεμβρίου 2013, ο Δήμος Χανίων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Νεολαία σε δράση - Youth In Action” στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος. Στο εταιρικό σχήμα του προγράμματος συμμετέχουν επίσης ο Δήμος Enna της Σικελίας ως επικεφαλής, ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Innova Civitas” της Enna, ο Δήμος Vojnik της Σλοβενίας και το Τοπικό Συμβούλιο του Gharb της Μάλτας. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Επιτροπής Οπτικοακουστικών Θεμάτων, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους νέους πολίτες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην οικονομική ζωή του τόπου, μέσα από την προώθηση και ενθάρρυνση της αυτό-απασχόλησης. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια του έργου, διοργανώνεται πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα τη νεανική καινοτομική επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χανίων (Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης) για τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Έχουν ηλικία μεταξύ 25 και 40 ετών

  • Είναι κάτοικοι του Δήμου Χανίων

  • Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

  • Γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

 Το πρόγραμμα αφορά στην επιλογή έως 25 συμμετεχόντων + 5 επιλαχόντων. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις που θα κατατεθούν είναι περισσότερες, τότε θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση.

 Το πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 30 ώρες. Θα υλοποιηθεί το διάστημα 17-12-2013 έως 21-12-2013 από τις 9:00-15:00 και θα αποτελείται από δύο ενότητες: μία θεωρητικής κατάρτισης για την εκπαίδευση των νέων στον τομέα της δημιουργικότητας και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας και μία ενότητα-εργαστήριο κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνει η σύνταξη και συγγραφή των επιχειρηματικών ιδεών.

 «Ευρωπαϊκό Βραβείο δημιουργικότητας και καινοτομίας»

Στο τέλος του προγράμματος οι επιχειρηματικές ιδέες θα υποβληθούν στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί για το σκοπό του προγράμματος και θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για το «Ευρωπαϊκό Βραβείο δημιουργικότητας και καινοτομίας» το οποίο απευθύνεται στους εταίρους του προγράμματος (Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα Σλοβενία) και τους νέους πολίτες τους, και αφορά στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της ικανότητας καινοτομικής σκέψης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε διάφορους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς. 

 

Οι επιχειρηματικές ιδέες θα αξιολογηθούν από ειδική Επιτροπή που απαρτίζεται από Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από τον κόσμο της έρευνας, των επιχειρήσεων, και της εκπαίδευσης και θα προκριθούν οι 8 πιο καινοτόμες (2 από κάθε χώρα-εταίρο του προγράμματος).

 Ο συντάκτης της επιχειρηματικής πρότασης που θα κριθεί ως καλύτερη από πλευράς Δήμου Χανίων, θα ταξιδέψει με όλα τα έξοδα πληρωμένα στην Enna της Σικελίας το Φεβρουάριο του 2014 για να την παρουσιάσει στην τελετή απονομής του «Ευρωπαϊκού Βραβείου Δημιουργικότητας και Καινοτομίας».

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της αίτησης και σχετικό από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr στην ενότητα Διακηρύξεις-Διαβουλεύσεις ή από το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης στην οδό Υψηλαντών & Καραϊσκάκη (γωνία), τηλ. 28213-41766, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά), το αργότερο έως τις 16-12-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Έντυπο της αίτησης με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

  • Ακριβές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας

  • Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

  • Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης αγγλικών (επιπέδου Β2 ή ανώτερο)

  • Απλό φωτοαντίγραφο τίτλου Β-θμιας ή Γ-βάθμιας εκπαίδευσης

  • Υ.Δ. σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, περί κατοχής των πρωτοτύπων δικαιολογητικών, περί ανελλιπούς παρακολούθησης και συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό και περί διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας και

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα ελέγχονται για την εγκυρότητα και πληρότητά τους πριν την κατάθεσή τους από το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης, στην οδό Υψηλαντών & Καραϊσκάκη (γωνία) τηλ. 28213-41766.

Αίτηση

 

Υπεύθυνη Δήλωση

#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Δελτία Τύπου ,#Απασχόληση/Επιχειρηματικότητα