main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

21/05/2013, Προτάσεις Σκουλάκη για το νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων εν’ όψει του συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Τις προτάσεις του σχετικά με το νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων, ενόψει του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, απέστειλε σήμερα ο Δήμαρχος Χανίων Μανώλης Σκουλάκης προς τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος κ. Κ. Ασκούνη και τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης κ. Ι. Κουράκη.

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Χανίων στην επιστολή του «οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, ως πολιτικές, διοικητικές και οικονομικές μονάδες που διαδραματίζουν καθοριστικό και ενεργό ρόλο στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή, απαιτούν για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους και τους αναγκαίους πόρους. Είναι προφανές ότι με ανεπαρκείς οικονομικούς (και ανθρώπινους) πόρους οι Δήμοι δεν μπορούν να επιτελέσουν αποτελεσματικά τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες που το ίδιο το Κράτος τους έχει μεταβιβάσει αλλά ούτε και τον αναπτυξιακό τους ρόλο».

Παράλληλα, υπενθυμίζει πως σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 102 παρ. 5) «το Κράτος οφείλει να λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρω­ση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυ­τόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών». 

Αναφορικά με τα βασικά κριτήρια που κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων, ο κ. Σκουλάκης προτείνει έξι βασικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:

  1. την υποχρεωτική κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του Δήμου

Στο ελάχιστο λειτουργικό κόστος συμπεριλαμβάνονται:

α) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε κάθε Δήμο, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που μετατάχθηκε σε Δήμους σε εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) (π.χ. προσωπικό πρ. ΤΥΔΚ, προσωπικό Πολεοδομίας, προσωπικό για καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους, κ.α.),

β) οι αμοιβές και τα έξοδα αιρετών, ελεύθερων επαγγελματιών και τρίτων (Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων, λογιστών, δικαστικών επιμελητών, κλπ)

γ) οι πληρωμές Τρίτων (Επικοινωνίες, μισθώματα, ασφάλιστρα ΙΧ, συντήρηση-επισκευή παγίων, ύδρευση, φωτισμός κ.λ.π.)

δ) οι μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα και εισφορές (απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές, Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς, υποχρεωτικές εισφορές, χρηματικά βοηθήματα σε απόρους, κ.α. )

ε) οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων υλικών

στ) οι Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημοσίας πίστης

ζ) η πληρωμή φόρων – τελών

η) η πληρωμή λοιπών γενικών εξόδων των Δήμων (π.χ. υποχρεωτικές δημοσιεύσεις διακηρύξεων, κλπ.)

  1. τον Πληθυσμό του κάθε Δήμου

Για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων προτείνεται όπως λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός (de facto) πληθυσμός, όπως αυτός εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  1. την έκταση του Δήμου

Η έκταση κάθε Δήμου, όπως προκύπτει αθροιστικά από τα οριστικά αποτελέσματα της κατανομής της έκτασης της χώρας κατά βασικές κατηγορίες χρήσης.

  1. τον αριθμό των Δημοτικών Ενοτήτων

Για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων προτείνεται όπως λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των Δημοτικών Ενοτήτων που υπάρχουν σε κάθε Δήμο, και κατά συνέπεια και ο αριθμός των δημοτικών / τοπικών κοινοτήτων.

  1. την παροχή υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης σε άλλους Δήμους

Οι Δήμοι που παρέχουν διοικητική υποστήριξη στους άλλους Δήμους ενός Νομού, έχουν αυξημένο κόστος λειτουργίας και εξωτερικές επιβαρύνσεις που θα πρέπει να συνυπολογιστούν στο νέο σύστημα κατανομής των ΚΑΠ των Δήμων.

  1. την οικονομική λειτουργία/απόδοση του Δήμου

Η νέα κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων προτείνεται να λαμβάνει υπόψη της την οικονομική λειτουργία και απόδοση κάθε Δήμου στη βάση επίτευξης συγκεκριμένων οικονομικών αποτελεσμάτων και στόχων.

protasis skoulaki kede

#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Δελτία Τύπου ,#ΔΗΜΑΡΧΟΣ