main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

15/05/2014, Προμήθεια Φυτών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
 3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
 4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).
 5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.
 6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το έτος 2014 που προβλέπει πίστωση 1.031,50€ στον Κ.Α. 35-6471.001 για «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
 7. Την υπ΄ αριθμό Α-1001/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
 8. Την υπ’ αρ. 443/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση των εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος και ψηφίζει πίστωση ποσού 800,00 € για την κάλυψη των δαπανών τους.
 9. Την υπ’ αριθμό 37013/2014 Εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας.
 10. Την υπ’ αρ. 50/10-02-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 
 11. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φυτών, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, τα οποία θα δοθούν από το Δήμο Χανίων στην κεντρική εκδήλωση ως βραβεία για το διαγωνισμό για τα ομορφότερα μπαλκόνια, κήπους και στα σχολεία που συμμετείχαν σε δεντροφυτεύσεις καθώς και σε εθελοντές, προϋπολογισμού 798,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές.

 

 

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΟΛΥΓΑΛΑ με ύψος γλάστρας 15 εκατοστά και διάμετρος γλάστρας 16 εκατοστά. Ύψος φυτού 50-60 εκατοστά. ΤΥΛΙΓΜΕΝΟ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΤΕΜ

140

5,7

798,00€

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

798,00€

 

 

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 20 Μαΐου  2014, ημέρα Τρίτη και μέχρι 11:00 π.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια Φυτών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος».

 

#Ανακοίνωση,#Εκδηλώσεις,#Δελτία Τύπου ,#Οικολογία/Περιβάλλον ,#Οικονομικά