main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

07/10/2014, Προμήθεια υλικών συντήρησης συντριβανιών

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

     1.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν. 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. & τις διατάξεις της παρ. 2 Υ.Α. Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2014 που προβλέπει πίστωση 2.000,00€ στον Κ.Α. 30-6661.014 για την προμήθεια υλικών συντήρησης συντριβανιών.

    6.  Την υπ' αριθμό 686/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της  ανωτέρω προμήθειας.

    7.  Την υπ’ αριθμό 943/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 30-6661.014 για την προμήθεια υλικών συντήρησης συντριβανιών.

    8.  Την υπ’ αριθμό 76151/2014 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

    9.  Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 10.  Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης συντριβανιών, προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες:

 

  • Κάθε υλικό πρέπει να είναι σύμφωνο µε το αντίστοιχο Πρότυπο ΕΛΟΤ, ή το αντίστοιχο Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο( ΕΝ/HD), που ισχύει κατά τον χρόνο κατά τον οποίο συνάπτεται η σύμβαση για την κατασκευή της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα κάθε υλικό πρέπει να συμμορφώνεται µε τα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα IEC και ISO που ισχύουν για αυτό.
  • Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO.

 

 

ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

 

Α) 2 Αντλίες λυμάτων, υποβρύχιες, τύπου VORTEX, μονοφασικές, ενδεικτικής ισχύος 0,75KW / 1HP, μαντεμένια, με ενσωματωμένο φλωτεροδιακόπτη, στόμιο σύνδεσης 1” 1/2, βαθμός προστασίας ΙΡ 68,  ελεύθερο πέρασμα στερεών 35mm, μήκος καλωδίου τουλάχιστον 10m, ενδεικτικής απόδοσης :

 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (σε μέτρα)

Μ3

4,5

18

8

10,8

12

1,8

 

Β) 2 Αντλίες υποβρύχιες, κατάλληλές για όμβρια ύδατα, μονοφασικές, ενδεικτικής ισχύος 0,37KW / 0,5HP, στόμιο σύνδεσης 1” 1/4, βαθμός προστασίας ΙΡ 68,  με ενσωματωμένο φλωτεροδιακόπτη, ελεύθερο πέρασμα στερεών 10mm, μήκος καλωδίου τουλάχιστον 10m, ενδεικτικής απόδοσης:

 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (σε μέτρα)

Μ3

2

12,5

8

5,4

10

1,8

 

 

Οι αντλίες θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος. Παραδοτέες στις αποθήκες του Δήμου μας.

 

Τα εν λόγο υλικά θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 9 Οκτωβρίου 2014 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.  

     Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια υλικών συντήρησης συντριβανιών.

 

#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου