main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

24/1/2014, Απάντηση Δημάρχου Χανίων σε δημοσιεύματα για «Πειθαρχική Δίωξη»

Με έκπληξη ενημερώθηκα σήμερα για την ύπαρξη δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οποία μου «καταλογίζονται» από το Συνήγορο του Πολίτη ευθύνες για «ελλιπή άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου» με την αιτιολογία ότι από πλευράς Δήμου Χανίων ότι «δεν απαντήθησαν με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, ούτε εδόθησαν στοιχεία στον πολίτη Δ.Α. αναφορικά με το τροχαίο θανατηφόρο ατύχημα του υιού του, ειδικού φρουρού, της 1ης Μαρτίου 2010 (ημερομηνία στην οποία δεν ήμουν Δήμαρχος Χανίων) και παρά το γεγονός ότι στον εν λόγω πολίτη, είχαν δοθεί όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και απαντήσεις από το Δήμο οι οποίες ωστόσο – αγνοήθηκαν για κάποιο λόγο από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και το Συνήγορο του Πολίτη.

Ειδικότερα:

  • Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21633/14-04-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων προς τον κ. Δ.Α., απαντήθηκαν τα ερωτήματα που είχε θέσει αυτός με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21633/07-04-2011 αίτησή του. Στο εν λόγω έγγραφο επισημαινόταν ότι «για την κατασκευή και συντήρηση του οδοστρώματος αρμόδια είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών», που με τα τεχνικά συνεργεία της (δηλ. με αυτεπιστασία) πραγματοποίησε την εργασία αποκατάστασης της λακούβας που βρισκόταν επί της οδού Μιχελογιάννη 33. Από το ανωτέρω έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών συνάγεται σαφώς ότι δεν υπήρξε ανάθεση σε εξωτερικό εργολάβο και κατ’ επέκταση δεν υπήρξε παραλαβή της εργασίας από Επιτροπή του Δήμου, καθόσον επρόκειτο για εργασία αποκατάστασης, που έγινε από όργανα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

  • Επιπρόσθετα, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 62139/28-07-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων προς το Συνήγορο του Πολίτη - ο οποίος επελήφθη μετά από αίτημα προς αυτόν του κ. Δ.Α. - επισημαινόταν σαφώς ότι «Μετά το πέρας των εργασιών εγένετο αποκατάσταση της τομής από το συνεργείο του Δήμου Χανίων. Στις 22-04-2009 μόλις διεπιστώθη καθίζησις της εν λόγω τομής εγένετο αποκατάστασις από το συνεργείο του Δήμου Χανίων με ασφαλτικό (εργασία). Έκτοτε το συνεργείο του Δήμου Χανίων μετέβαινε κατά τακτά διαστήματα και επιθεωρούσε το ως άνω σημείο για τυχόν μέλλουσα καθίζηση. Μετά το τροχαίο ατύχημα του κ. Α και το πέρας της διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, διαπιστώσαμε ότι το σημείο δεν έχρηζε επιπλέον αποκαταστάσεως και ούτω προέβημεν σε απλή επάλειψη με πίσσα στις 23-4-2010 (εργασία)...».

Από τα παραπάνω, δεν καταλείπετε καμιά αμφιβολία για την σαφήνεια των απαντήσεων που εδόθησαν από το Δήμο Χανίων επί των ερωτημάτων του πολίτη κ. Δ.Α.

  • Πέρα από τα παραπάνω, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 44037/05-06-2012 έγγραφό μου που απεστάλη προς: α) το Συνήγορο του Πολίτη, β) την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και γ) τον κ. Δ.Α. - και το οποίο στηρίχθηκε στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 21345/19-03-2012 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων - απαντήθηκε η υπ. αρ. πρωτ. 64135/27-7-2011 αίτηση του ενδιαφερόμενου κ. Δ.Α., με την οποία ζητούσε να λάβει αντίγραφο του φακέλου της Ε.Δ.Ε. που διέταξα για την εν λόγω υπόθεση, επισημαίνοντας του πως – σύμφωνα με την προαναφερόμενη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων – «δεν μπορούμε να χορηγήσουμε αντίγραφα από το φάκελο της Ε.Δ.Ε. καθόσον στην αίτηση του δεν αναφέρει ρητά την ύπαρξη ειδικού, συγκεκριμένου και υπέρτερου συμφέροντός του για τη λήψη των αντιγράφων της Ε.Δ.Ε. με ισχυρισμούς ειδικούς, σαφείς και ορισμένους». Επίσης ο κ. Δ.Α. είχε ενημερωθεί ότι όλος ο φάκελος της Ε.Δ.Ε. είχε διαβιβαστεί προς την κα. Πταισματοδίκη Χανίων απ’ όπου μπορούσε να λάβει αντίγραφα από τη σχηματισθείσα δικογραφία.

  • Τέλος, με το υπ. αρ. 82 ΕΜΠ/30-09-2013 υπόμνημα μου ενημέρωσα τον ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για όλο το ιστορικό της εν λόγω υποθέσεως αναφέροντας του αναλυτικώς – σε σχέση με τα υποβληθέντα ερωτήματα του κ. Δ.Α. - όλα τα προαναφερθέντα καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν ευσταθεί και καταπίπτει το αποδιδόμενο σε μένα “πειθαρχικό παράπτωμα”.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, από τα οποία προκύπτει ρητώς ότι απαντήθηκαν με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο όλα τα ερωτήματα που υπέβαλε προς το Δήμο Χανίων ο αιτών κ. Δ.Α., διερωτώμαι τι σκοπιμότητα και τι κίνητρα υποκρύπτονται πίσω από τα εν λόγω δημοσιεύματα, γιατί οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αγνόησαν τις απαντήσεις του Δήμου Χανίων και γιατί - εν τέλει - για μια υπόθεση που έλαβε χώρα το 2010, επί Δημαρχίας του προηγούμενου Δημάρχου Χανίων, βρίσκομαι εγώ, το 2014, ελεγχόμενος.

Η δε χρονική στιγμή που ανασύρεται το όλο θέμα στη δημοσιότητα, λίγους μόλις μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές, επιβεβαιώνει ότι κάποιοι προσπαθούν με πλάγιο τρόπο να με βλάψουν ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά προκειμένου να εξυπηρετήσουν άλλες σκοπιμότητες.

Τους ενημερώνω ότι δεν θα τους κάνω τη χάρη

 

 

#Δελτία Τύπου ,#ΔΗΜΑΡΧΟΣ

logo imageσυμβαίνει

Νέος τρόπος συμμετοχής στις διαδραστικές δράσεις του Δήμου Χανίων με τίτλο: «Ήρωες της καθημερινότητας: Παιδιά στο φάσμα του αυτισμού»
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 10 Μαρτίου 2021
Τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 10/3/2021
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Πλυντήριο του Δήμου Χανίων
5th Chaniartoon International Comic & Animation Festival 2021
ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Λειτουργία ΚΕΠ Δήμου Χανίων σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Παράταση ισχύος για τους ωφελούμενους της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Χανίων, Κοινωνικού Παντοπωλείου - Παροχή Συσσιτίου
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)» & «Επίδομα Στέγασης»
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων