main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

08/09/2014, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία ασφάλισης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου,προϋπολογισμού δαπάνης 56.095,00 ευρώ.

Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». (Φ.Ε.Κ. 87 – τ. Α’/7-6-2010)

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 π.μ έως 11.30 πμ (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κυδωνίας 29, ΤΚ 73100 Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό θα γίνουν: Ασφαλιστικές Εταιρείες & Ασφαλιστικά Πρακτορεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας, διά των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπρόσωπων οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα νόμιμα πιστοποιητικά εκπροσώπησης.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι 1.121,90 €.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό καθώς και η προκήρυξη με τα τεύχη δίνονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29 73100 Χανιά, τηλ.: 2821341760) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chania.gr

 

Διακήρυξη και μελέτη

 

 

#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου