main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

24/2/2014,Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου στις 15:30.

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για επικαιροποίηση κωδικών προϋπολογισμού 2014 με βάση κυρίως τα διαμορφωμένα στοιχεία της 31/12/2013 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων όπου απαιτείται {Πρωτοπαπαδάκης}

 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για επισκευή και συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Δήμου Χανίων και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων {Πρωτοπαπαδάκης}

 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ένταξη έργου με τίτλο "Δημιουργία δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων {Πρωτοπαπαδάκης}

 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για το έργο "Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο υπάρχον γήπεδο ποδοσφαίρου των Αγ. Αποστόλων" και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων {Πρωτοπαπαδάκης}

 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για προμήθεια κάδων απορριμμάτων {Πρωτοπαπαδάκης}

 6. Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 11/2014 απόφασης Ο.Ε. και κατ' επέκταση της υπ' αριθμ. 76/14 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα "Επικαιροποίηση νέων τιμών επιχειρήσεων με το Ν. 429/76" {Πρωτοπαπαδάκης}

 7. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}

 8. Απόδοση επιχορήγησης στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που εποπτεύεται από το Δήμο Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

 9. Επιχορήγηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου {Πρωτοπαπαδάκης}

 10. Απόδοση επιχορήγησης στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που εποπτεύεται από το Δήμο Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

 11. Επιχορήγηση στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας - ΔΟΚΟΙΠΠ, (ΝΠΔΔ), που εποπτεύεται από το Δήμο Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

 12. Χρηματοδότηση ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ {Πρωτοπαπαδάκης}

 13. Αντιλογισμός Π.Α.Υ. λόγω μεταβολής κωδικών στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 {Πρωτοπαπαδάκης}

 14. Επιστροφή χρημάτων στους Γιαννικάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ & Κανδανολέων Δημήτριο του Ματθαίου {Πρωτοπαπαδάκης}

 15. Αίτηση της εταιρείας ΜΠΑΡΔΑΤΣΟΣ ΑΕ για τριπλασιασμό δόσεων {Πρωτοπαπαδάκης}

 16. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών με απευθείας ανάθεση για το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο {Πρωτοπαπαδάκης}

 17. Ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου ΕΛΕΠΑΠ - Παράρτημα Χανίων {Χατζηδάκη}

 18. Ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση του εθελοντικού Ελληνικού Συλλόγου Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση {Χατζηδάκη}

 19. Ψήφιση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο "Ανάληψη δράσης τοπικής εμβέλειας - εφαρμογή κοινωνικού προγράμματος για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας" {Χατζηδάκη}

 20. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τριών αιθουσών και ενός W.C., για σχολεία Α/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μετά από διαδικασία κληρώσεως (τακτικά & αναπληρωματικά) {Χατζηδάκη}

 21. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας έως δυο (2) μηνών για τις ανάγκες της δράσης 4 του έργου "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής 'Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)" {Λιονάκης}

 22. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας έως δυο (2) μηνών για τις ανάγκες της δράσης 4 του έργου "Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)" {Λιονάκης}

 23. Έγκριση 1ου/2014 πρακτικού της επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παραγρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}

 24. Απόρριψη αιτήματος περί τοποθέτησης εικονοστασίου (Α. Νταγκουνάκη) {Ξυνίδης}

 25. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης "Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας {Ξυνίδης}

 26. Λύση σύμβασης μελέτης με τίτλο "Γεωλογική μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας 21 Χανίων" (Κάρμηλος) {Ξυνίδης}

 27. Συμβιβαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών 042441 και 042442 στο Ο.Τ. Γ803 του σχεδίου πόλεως "Λενταριανά" (Σπυριδάκη κλπ) {Ξυνίδης}

 28. Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και Συστημάτων Ποιότητας (ISO) στο Δήμο Χανίων {Ξυνίδης}

 29. Ανάκληση της υπ'αριθμ. 968/2013 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τη διοργάνωση εργαστηρίου κατάρτισης στα πλαίσια του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ και λήψη νέας {Ξυνίδης}

 30. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Χανίων" {Αγγελάκη}

 31. Έγκριση συμβατικών τευχών και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με θέμα "Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας 16ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων" {Αγγελάκη}

 32. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως" {Αγγελάκη}

 33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ανακατασκευή της οδού Ι. Σφακιανάκη" {Αγγελάκη}

 34. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Καθαρά Δευτέρας {Λειψάκης}

 35. Επιχορήγηση στο Σύλλογο Δρομέων Υγείας {Λειψάκης}

 36. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Παλιάς Ηλεκτρικής για διοργάνωση σεμιναρίου Capoeira {Λειψάκης}

 37. Έγκριση διενέργειας προμήθειας επιτραπέζιων εκπαιδευτικών παιχνιδιών και ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες των Παιδικών - Εφηβικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων {Λειψάκης}

 38. Έγκριση διενέργειας προμήθειας βιβλίων για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, των Παιδικών-Εφηβικών Βιβλιοθηκών, της νεοαποκτηθείσας Βιβλιοθήκης Σταλού και της Κινητής Βιβλιοθήκης {Λειψάκης}

Παρακολουθήστε ζωντανά τη συνεδρίαση

 

 

logo imageσυμβαίνει

Τροποποιείται εκτάκτως το ωράριο εξυπηρέτησης στα Κ.Ε.Π. της οδού Κυδωνίας: Την Παρασκευή, 26/02/2021
Παρουσιάστηκε επίσημα το Κοινωνικό Πλυντήριο του Δήμου Χανίων
Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Στις 26/2/2021
5th Chaniartoon International Comic & Animation Festival 2021
ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Λειτουργία ΚΕΠ Δήμου Χανίων σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Παράταση ισχύος για τους ωφελούμενους της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Χανίων, Κοινωνικού Παντοπωλείου - Παροχή Συσσιτίου
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)» & «Επίδομα Στέγασης»
Ωράριο λειτουργίας Παιδικής - Εφηβικής Βιβλιοθήκης Δημοτικού Κήπου & Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων