main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

24/2/2014,Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου στις 15:30.

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για επικαιροποίηση κωδικών προϋπολογισμού 2014 με βάση κυρίως τα διαμορφωμένα στοιχεία της 31/12/2013 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων όπου απαιτείται {Πρωτοπαπαδάκης}

 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για επισκευή και συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Δήμου Χανίων και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων {Πρωτοπαπαδάκης}

 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ένταξη έργου με τίτλο "Δημιουργία δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων {Πρωτοπαπαδάκης}

 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για το έργο "Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο υπάρχον γήπεδο ποδοσφαίρου των Αγ. Αποστόλων" και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων {Πρωτοπαπαδάκης}

 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για προμήθεια κάδων απορριμμάτων {Πρωτοπαπαδάκης}

 6. Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 11/2014 απόφασης Ο.Ε. και κατ' επέκταση της υπ' αριθμ. 76/14 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα "Επικαιροποίηση νέων τιμών επιχειρήσεων με το Ν. 429/76" {Πρωτοπαπαδάκης}

 7. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων 2013 {Πρωτοπαπαδάκης}

 8. Απόδοση επιχορήγησης στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που εποπτεύεται από το Δήμο Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

 9. Επιχορήγηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου {Πρωτοπαπαδάκης}

 10. Απόδοση επιχορήγησης στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που εποπτεύεται από το Δήμο Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

 11. Επιχορήγηση στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας - ΔΟΚΟΙΠΠ, (ΝΠΔΔ), που εποπτεύεται από το Δήμο Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}

 12. Χρηματοδότηση ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ {Πρωτοπαπαδάκης}

 13. Αντιλογισμός Π.Α.Υ. λόγω μεταβολής κωδικών στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 {Πρωτοπαπαδάκης}

 14. Επιστροφή χρημάτων στους Γιαννικάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ & Κανδανολέων Δημήτριο του Ματθαίου {Πρωτοπαπαδάκης}

 15. Αίτηση της εταιρείας ΜΠΑΡΔΑΤΣΟΣ ΑΕ για τριπλασιασμό δόσεων {Πρωτοπαπαδάκης}

 16. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών με απευθείας ανάθεση για το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο {Πρωτοπαπαδάκης}

 17. Ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου ΕΛΕΠΑΠ - Παράρτημα Χανίων {Χατζηδάκη}

 18. Ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση του εθελοντικού Ελληνικού Συλλόγου Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση {Χατζηδάκη}

 19. Ψήφιση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο "Ανάληψη δράσης τοπικής εμβέλειας - εφαρμογή κοινωνικού προγράμματος για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας" {Χατζηδάκη}

 20. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τριών αιθουσών και ενός W.C., για σχολεία Α/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μετά από διαδικασία κληρώσεως (τακτικά & αναπληρωματικά) {Χατζηδάκη}

 21. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας έως δυο (2) μηνών για τις ανάγκες της δράσης 4 του έργου "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής 'Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)" {Λιονάκης}

 22. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας έως δυο (2) μηνών για τις ανάγκες της δράσης 4 του έργου "Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)" {Λιονάκης}

 23. Έγκριση 1ου/2014 πρακτικού της επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παραγρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}

 24. Απόρριψη αιτήματος περί τοποθέτησης εικονοστασίου (Α. Νταγκουνάκη) {Ξυνίδης}

 25. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης "Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας {Ξυνίδης}

 26. Λύση σύμβασης μελέτης με τίτλο "Γεωλογική μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας 21 Χανίων" (Κάρμηλος) {Ξυνίδης}

 27. Συμβιβαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών 042441 και 042442 στο Ο.Τ. Γ803 του σχεδίου πόλεως "Λενταριανά" (Σπυριδάκη κλπ) {Ξυνίδης}

 28. Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και Συστημάτων Ποιότητας (ISO) στο Δήμο Χανίων {Ξυνίδης}

 29. Ανάκληση της υπ'αριθμ. 968/2013 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τη διοργάνωση εργαστηρίου κατάρτισης στα πλαίσια του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ και λήψη νέας {Ξυνίδης}

 30. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Χανίων" {Αγγελάκη}

 31. Έγκριση συμβατικών τευχών και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με θέμα "Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας 16ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων" {Αγγελάκη}

 32. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως" {Αγγελάκη}

 33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ανακατασκευή της οδού Ι. Σφακιανάκη" {Αγγελάκη}

 34. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Καθαρά Δευτέρας {Λειψάκης}

 35. Επιχορήγηση στο Σύλλογο Δρομέων Υγείας {Λειψάκης}

 36. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Παλιάς Ηλεκτρικής για διοργάνωση σεμιναρίου Capoeira {Λειψάκης}

 37. Έγκριση διενέργειας προμήθειας επιτραπέζιων εκπαιδευτικών παιχνιδιών και ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες των Παιδικών - Εφηβικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων {Λειψάκης}

 38. Έγκριση διενέργειας προμήθειας βιβλίων για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, των Παιδικών-Εφηβικών Βιβλιοθηκών, της νεοαποκτηθείσας Βιβλιοθήκης Σταλού και της Κινητής Βιβλιοθήκης {Λειψάκης}

Παρακολουθήστε ζωντανά τη συνεδρίαση