main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

10/10/2014, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 15/10/2014

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 15/10/2014

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 78233/9-10-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Κοινή και συντονισμένη αντιμετώπιση σε επίπεδο Νομού των κρουσμάτων του καταρροϊκού πυρετού {Δήμαρχος}

 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων” {Δήμαρχος}

 3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων” {Δήμαρχος}

 4. Έγκριση απολογισμού του ΔΟΚΟΙΠΠ οικονομικού έτους 2013 {Βλαχάκης}

 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων για το έργο "Συντήρηση οικοδομικών κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους (χρήση 2014)" {Αλεξανδράκης}

 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την αγορά δυο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών {Αλεξανδράκης}

 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για τη δημιουργία ΚΑ εσόδου ενοικίων από περίπτερα βάσει του άρθρου 76 του Ν. 4093/2012 {Αλεξανδράκης}

 8. Αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής του πρόχειρου διαγωνισμού "Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση Οικοδομικών Κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους 2013" {Αλεξανδράκης}

 9. Παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο Καμπάνι Ακρωτηρίου {Αλεξανδράκης}

 10. Μείωση μισθωμάτων βάσει του Ν. 4071/2012 {Αλεξανδράκης}

 11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 12. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων, παραστατικών και αντιλογισμός Π.Α.Υ. {Αλεξανδράκης}

 13. Αποδοχή δωρεάς πιάνου - αντίκας από ιδιώτη {Περράκη}

 14. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας {Περράκη}

 15. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Αδοντάκη - ψήφιση πίστωσης {Αδοντάκης}

 16. Συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων με τον σύλλογο Δρομέων Υγείας για την διεξαγωγή του "1ου νυχτερινού δρόμου 2014" {Αδοντάκης}

 17. Διοργάνωση Παγκρήτιου (Final Four) Εργασιακού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης 2014 {Αδοντάκης}

 18. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Παλιάς Ηλεκτρικής για διεξαγωγή σεμιναρίου Kin-jo {Αδοντάκης}

 19. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) και σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης "Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας" {Φραγγεδάκης}

 20. Συμβιβαστική προσκύρωση ακινήτου του σχεδίου πόλεως "Αγ. Ιωάννη" (Βαρουδάκη-Ματσαμάκη Γεωργία) {Φραγγεδάκης}

 21. Γνωμοδότηση επί της Πολεοδομικής Μελέτης του έργου "Πολεοδόμηση β' κατοικίας στη θέση "Βαρδιάκι" Σταυρού της Δ.Ε. Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων, ιδιοκτησίας του παραθεριστικού οικ. συνεταιρισμού συνδέσμων εφημερίων Ι.Μ. Κυδωνίας & Αποκορώνου {Φραγγεδάκης}

 22. Έγκριση 1/14 (θέματα 6 & 25) επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων {Φραγγεδάκης}

 23. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πάρκο πίσω από το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων (Ελ. Γύπαρης - Γεώργιος Φυντικάκης - Άννα Σαματά) {Φραγγεδάκης}

 24. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην οδό Τσουδερών 65 (Παύλου Στρατουδάκη) {Φραγγεδάκης}

 25. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη πλατεία Χορτατσών & Χατζημιχάλη Γιάνναρη (Μπεμπλιδάκης - Γιαπιτζής Ο.Ε.) {Φραγγεδάκης}

 26. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 54/2011 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ' επέκταση της 514/2011 Α.Δ.Σ. στο σημείο αυτής που αναφέρεται στην παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πάρκο "Κρύο Βρυσάλι" - απόρριψη αιτημάτων περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο πάρκο Κρύο Βρυσάλι (Τζιρτζιλάκη - Περράκη - Πυροβολάκης - Λύρας) {Φραγγεδάκης}

 27. Γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια Εξοπλισμού του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων με απευθείας ανάθεση

 28. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την "Προμήθεια εξοπλισμού για τον ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Χανίων" {Μαράκης}

 29. Διοργάνωση Έκθεσης Κρητικών Ποιοτικών Προϊόντων στο Δήμο Αθηναίων και έγκριση μετακίνησης {Μαράκης}

 30. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών Ν. Χανίων {Μαράκης}

 31. Ορισμός εκπροσώπων για τη σύσταση τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών {Μαράκης}

 32. Κατανομή κοινοτικού βοσκοτόπου Βαρυπέτρου στους Μπαλαντινάκη Εμμανουήλ και Μπαλαντινάκη Δήμητρας για το έτος 2014 {Μαράκης}

 33. Τροποποίηση των υπ'αριθμ. 175/2012 και 1079/2012 αποφάσεων του Δ.Σ. για τον ορισμό νέων μελών στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του Δήμου Χανίων στο έργο με τίτλο "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής 'Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)" {Μαράκης}

 34. Τροποποίηση των υπ'αριθμ. 317/2012 και 708/2013 αποφάσεων του Δ.Σ. για τον ορισμό νέων μελών στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "ΧΑΝΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ", στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του Δήμου Χανίων στο έργο με τίτλο "Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (Τ.Ο.Π.Σ.Α.)" {Μαράκης}

 35. Έγκριση υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" πράξης "Διαχείριση Σήμανσης και Οδικού Δικτύου Δήμου Αποκορώνου" {Μαράκης}

 36. Έγκριση υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" πράξης "Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Χανίων" {Μαράκης}

 37. Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης χρόνου παράδοσης και αντικατάστασης ειδών της προμήθειας με τίτλο "Εξοπλισμός ειδικών σχολείων και σχολείων με τμήματα ένταξης στο Δήμο Χανίων - Έγκριση τροποποίησης των σχετικών συμβάσεων {Μαράκης}

 38. Εν μέρει τροποποίηση της με αριθμ. 505/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου - περί ορισμού αρμοδίου Αντιδημάρχου υπευθύνου για την πράξη "Υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων κυκλοφορίας για τη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων" {Μαράκης}

 39. Εν μέρει τροποποίηση της με αριθμ. 284/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου - περί ορισμού αρμοδίου Αντιδημάρχου υπευθύνου για την πράξη "Δημοσιότητα - Δικτύωση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων" {Μαράκης}

 40. Εν μέρει τροποποίηση της με αριθμ. 256/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου - περί ορισμού αρμοδίου Αντιδημάρχου υπευθύνου για την πράξη "Εξοικονόμηση ενέργειας Χανίων" {Μαράκης}

 41. Εν μέρει τροποποίηση της με αριθμ. 255/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου - περί ορισμού αρμοδίου Αντιδημάρχου υπευθύνου για την πράξη "Εξοικονόμηση ενέργειας Ακρωτηρίου Χανίων" {Μαράκης}

 42. Προέλεγχος αίτησης για χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με δυο (2) διασκευασμένα τραπέζια εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας εταιρείας με την επωνυμία "Πιπεράκης Γεώργιος και ΣΙΑ Ε.Ε." {Μαράκης}

 43. Έγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης κήπων, πάρκων & παιδικών χαρών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων {Κοτζαμιχάλης}

 44. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του 3ου υποέργου με τίτλο "Υπογειοποίηση Δικτύου Χαμηλής Τάσης Οικισμού Ρόκας Δήμου Κισσάμου" και όρων υπογραφής σχετικής σύμβασης της πράξης "Ανάπλαση Οικισμού Ρόκας Δήμου Κισσάμου" {Κεμεσίδης}

 45. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων" {Κεμεσίδης}

 46. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Χανίων 2013" {Κεμεσίδης}

 47. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Αναπλάσεις οδών και πλατειών Δήμου Ακρωτηρίου" {Κεμεσίδης}

 48. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Εσωτερικές διαμορφώσεις ΝΔ τμήματος κτιρίου Δημαρχείου" {Κεμεσίδης}

 49. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Ασφαλτοστρώσεις - Διαμορφώσεις οδών - Φάση Β' Δήμου Χανίων" {Κεμεσίδης}

 50. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης της οδού Αν. Μάντακα" {Κεμεσίδης}

 51. Ψήφιση πίστωσης - επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Κουτσορινάκης) {Κεμεσίδης}

 52. Ψήφιση πίστωσης - επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Περογιάννης) {Κεμεσίδης}


Παρακολουθήστε ζωντανά την συνεδρίαση

#Δελτία Τύπου ,#ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ