main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

15/10/2015, Ανακοίνωση για ανάθεση έργου : "Συντήρηση και Επέκταση Δικτύου Πυροσβεστικών Κρούνων"

 Ο Δήμος Χανίων , έχοντας υπόψη :

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

 2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν3669/2008

 3. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 στον Κ.Α. 70-6262.003 του οποίου προβλέπεται πίστωση 8.000,00€ για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 2015»

 4. Την υπ’ αρ. απόφ. ΔΣ 239/2015 (ΑΔΑ 7ΓΛΧΩΗ5-02Ξ) για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

 5. Την ΠΑΥ Α- 1243/2015

 6. Την υπ’αρ. 42/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

 7. Την υπ’ αρ. 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 8. Τις ανάγκες του Δήμου, που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 2015» προϋπολογισμού 7.921,20€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την 42/2015 μελέτη της Δ.Τ.Υ.Δ. Χανίων.

Οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να έχουν εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ ή βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα (για τους εμπειροτέχνες) κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων τα οποία θα είναι σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας αρ. 29 τκ 73135,η οποία θα απευθύνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και θα συνοδεύεται με:

 • Την ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επισυνάπτοντας αντίγραφο του πτυχίου τους.

 • Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη:

προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ προσφορά για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015»Η παραπάνω προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41681

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ              ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 1. Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Κεμεσίδη

 2. Αντιδήμαρχο Χανίων, κ. Αλεξανδράκη

 3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δασκαλάκη Μαρία

 

Εξώφυλλο

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Προυπολογισμός

Τεχνική Έκθεση

logo imageσυμβαίνει

Εβδομάδα δράσεων ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις από τον Δήμο Χανίων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς- Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26/6)
Διήμερο επετειακών εκδηλώσεων για τους εκτελεσθέντες κατά τη Μάχη της Κρήτης στα Περβόλια: Στις 19 & 20/6/2020
Η 9η΄Εκθεση Βιβλίου τον Αύγουστο στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων: Από τον Δήμο Χανίων & την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. - Δηλώσεις συμμετοχής
Έναρξη λειτουργίας Προμαχώνα San Salvatore την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (21/6) – Μοναδική δωρεάν συναυλία με τον Γιώργο Περρή & τη Genevieve Leclerc
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021