main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

9/6/2016, Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Χανίων: Στις 13/6/2016

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 13/6/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 31302/9-6-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων 4/2/2015, 11/2/2015 και 15/5/2015 {Πρόεδρος}

 2. Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης στον Καλαθά Χανίων 2016 {Δήμαρχος}

 3. Τροποποίηση της 865/2014 απόφασης ΔΣ περί ορισμού εκπροσώπου για τη σύσταση τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών {Δήμαρχος}

 4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την πιλοτική λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων χώρων στάθμευσης (Η-ΠΑΡΚ) {Δήμαρχος}

 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων έτους 2016 {Αλεξανδράκης}

 6. Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την “προμήθεια ελαστικών οχημάτων του Δήμου Χανίων”: Ομάδες Α,Β,Γ,Δ και κήρυξη διαγωνισμού άγονου για την ομάδα Ε και προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση {Αλεξανδράκης}

 7. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης και ψήφιση πίστωσης στη σχολική επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}

 8. Διαγραφή οφειλών από τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού και προστίμων τους (Βλαχάκης) {Βλαχάκης}

 9. Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων έτους 2012 (Τρουλάκης) {Βλαχάκης}

 10. Διαγραφή οφειλής από απαλλοτρίωση (Χριστοδούλου) {Βλαχάκης}

 11. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Μπαρκανιουδάκη) {Βλαχάκης}

 12. Διαγραφή οφειλής από απαλλοτρίωση (Γιαννουλάκη) {Βλαχάκης}

 13. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Σταγάκη) {Βλαχάκης}

 14. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή εξόφλησής τους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 15. Συνδιοργάνωση του Δήμου Χανίων με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και άλλους φορείς του Νομού Χανίων του “Διεθνούς Πανοράματος Κινηματογράφου ΧΑΝΙΑ cine-Ιστορίες 2016” {Περράκη}

 16. Έγκριση πραγματοποίησης μουσικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας μουσικής {Περράκη}

 17. Έγκριση συνδρομής στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ελληνοκινεζικού Ινστιτούτου (ΕΚΙΝΑ Α.Μ.Κ.Ε.) και διάθεση πίστωσης {Περράκη}

 18. Αίτημα κάλυψης των εξόδων μισθοδοσίας. Από ιδίους πόρους, που αφορούν το προσωπικό που στελεχώνει τον Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Χανίων και αποκατάσταση του ποσού από τον υπεύθυνο λογαριασμού του Δήμου Χανίων {Αλιφιεράκη}

 19. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης του δημοτικού γηπέδου Μοναχής Ελιάς για την πραγματοποίηση τουρνουά ποδοσφαίρου στα πλαίσια εκδηλώσεων ενόψει της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών {Κουκλάκης}

 20. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 387/16 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}

 21. Έγκριση σκοπιμότητας της ανάθεσης της υπηρεσίας ''ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ - ΑΙΓΙΑΛΟΥ'' σε ιδιώτη και Έγκριση της μελέτης 'ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ - ΑΙΓΙΑΛΟΥ'' {Φραγγεδάκης}

 22. Έγκριση προμήθειας μηχανημάτων εργασιών πρασίνου για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου {Φραγγεδάκης}

 23. Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας περιβάλλοντος και πρασίνου {Φραγγεδάκης}

 24. Έγκριση προμήθειας μικροεργαλείων για τις ανάγκες της υπηρεσίας περιβάλλοντος και πρασίνου {Φραγγεδάκης}

 25. Ανάκληση της υπ'αριθμ. 64/2016 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εκ νέου λήψη απόφασης περί αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 140 ιδιοκτησία 070270 Σχεδίου Πόλεως “Π.Ε. 1-Π. Σούδα” (Βιζυράκης Σταύρος) {Μαράκης}

 26. Οριστική απομάκρυνση σχολάζοντας περιπτέρου, το οποίο βρίσκεται στη Δ.Ε. Σούδας {Μαράκης}

 27. Καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 161, ιδιοκτησία 090202 σχεδίου πόλεως “Π.Ε.1-Π. Σούδα” {Μαράκης}

 28. Πληρωμή δικαστικών εξόδων αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης για την συμβιβαστική απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών 042441 και 042442 στο Ο.Τ. Γ803 του σχεδίου πόλεως “Λενταριανά” (Σπυριδάκη Μαρία κλπ) {Μαράκης}

 29. Χορήγηση παράτασης για την έγκριση του Β1 σταδίου της μελέτης “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας” (4η παράταση συμβατικής προθεσμίας) {Μαράκης}

 30. Χορήγηση παράτασης για την έγκριση του Β1 σταδίου της μελέτης “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων” (3η παράταση συμβατικής προθεσμίας) {Μαράκης}

 31. Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων – χρήση 2016” {Ξανθουδάκης}

 32. Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά το έργο “Κατασκευή συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων περιοχής Μαραθίου, ΔΕ Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) {Ξανθουδάκης}

 33. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Βελτίωση Δημοτικής Οδού Κοτσιανά – Περβολάκια με παράκαμψη από Χαραυγή έως Καλουδιανά (τμήμα Χαραυγή – Χαιρεθιανά) ΕΟ 8 με παράκαμψη προς δευτερεύον εθνικό δίκτυο κλάδος 1 {Ξανθουδάκης}

 34. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Ανάπλαση οικισμού Λούχι Δήμου Κισσάμου” {Ξανθουδάκης}

 35. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 4ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αποκατάσταση και διαρρύθμιση του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου για την δημιουργία κέντρου πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 36. Έγκριση υλοποίησης της πράξης “ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” με κωδικό ΟΠΣ 5000564 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη 2014-2020” {Ξανθουδάκης}

 37. Παράταση προθεσμίας συμφωνητικού για την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος {Ξανθουδάκης}

 38. Έγκριση προμήθειας υλικών για τις ανάγκες των συνεργείων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 39. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο κεντρικό τμήμα της Παλιάς Πόλης (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) – διαμόρφωση – αποκατάσταση οδών” {Ξανθουδάκης}

 40. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 41. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων – χρήση 2013” {Ξανθουδάκης}

 42. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση οικισμών Σκαλωτή, Νομικιανά, Άγιος Νεκτάριος Δήμου Σφακίων” {Ξανθουδάκης}

 43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Κατασκευή κέντρου υγείας αστικού τύπου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Δήμο Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων (Γ' φάση 2006)” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Επισκευή – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 46. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος” κατ' εξαίρεση της υπ'αρ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου {Πουλιδάκης}

 47. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Επιχείρηση αναψυχής” κατ' εξαίρεση της υπ'αρ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου {Πουλιδάκης}

 48. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 cc και ποδηλάτων με συστέγαση {Πουλιδάκης}

 49. Πρακτική άσκηση καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. {Πουλιδάκης}