main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

04/03/2020:Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για την επανάληψη άγονης διεθνούς ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την εκπόνηση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ- ΧΑΡΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ 2” με νέους όρους ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για την επανάληψη άγονης διεθνούς ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την εκπόνηση της μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ- ΧΑΡΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ 2με νέους όρους ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

 

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»

 

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί σε επανάληψη Διακήρυξης Ανοικτής διαδικασίας

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΑΣΑΚΑΚΙ- ΧΑΡΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ 2, με νέους όρους ως προς την

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, εκτιμώμενης αξίας 305.000,00 € (πλέον ΦΠΑ

24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών για την

κατηγορία (16) Μελέτες Τοπογραφίας, που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.