main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕ4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ –YOUTH IN ACTION : Youth award innovative enterprises in the urban development»

logo1     logo2

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ -  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:  Κυδωνίας 29, Ταχ. Κώδικας: 73135

Τηλέφωνο: 28213 41760,  Fax: 28210 93300

e-mail: dimos@chania.gr  , url:  www.chania.gr 

 

Χανιά, 2-12-2013

Αριθμ. Πρωτ. 103710

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΜΕ  ΘΕΜΑ :

 ΝΕΑΝΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕ4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ –

YOUTH IN ACTION : Youth award innovative enterprises in the urban development »

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 2. Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80
 3. Στις διατάξεις του αρ.2 παρ.12 και παρ.13 του Ν.2286/95, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»
 4. Στις διατάξεις του Ν. 3463/06 ΦΕΚ 14/Α/2006, (ΔΚΚ), όπως ισχύει
 5. Την υπ’αριθμ. 33/17-01-2013 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 6. Στην παρ 13 του άρθρου 20 του Ν 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) περί : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 7. Στο άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄)  «Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος Δαπανών κλπ. διατάξεις»
 8. Στην υπ'' αρ.35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291/11.8.10 Β'') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με την οποία τροποποιούνται τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν2362/1995
 9. Στο υπ΄ αρ. 21437/5.5.2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 10. και σε συνέχεια:
 11. Της  υπ’αριθμ. 1061/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗ5-3ΒΧ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων  με θέμα την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, 5.000,00 Ευρώ εις βάρος του ΚΑ. 15-6474.005 προϋπολογισμού έτους 2013.
 12. Της υπ’αριθμ. A-1818/2013 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, 5.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15-6474.005 προϋπολογισμού έτους 2013. 
 13. Του με αρ.πρωτ. 79781/17-9-2013 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του προγράμματος
 14. Της με αρ.πρωτ.80724/19-9-2013 Σύμβασης χρηματοδότησης
 15. Της 519/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί έγκρισης υλοποίησης του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» 
 16. Το υπ’ αριθμ. 103439/2013 έγγραφο  του Τμήματος Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης
 17. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη, οι οποίες αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης αυτού

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία: «Διοργανωση ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΜΕ  ΘΕΜΑ  ¨ΝΕΑΝΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ¨» και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕ4 του προγράμματος με τίτλο «ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ –

YOUTH IN ACTION : Youth award innovative enterprises in the urban development », συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες συναφείς με την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας (Παράρτημα Α & Οικονομική Προσφορά ), οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, θα πρέπει να υποβληθούν  σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη: «προς το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Διοργανωση ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΜΕ  ΘΕΜΑ  ¨ΝΕΑΝΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ¨» στο Δήμο Χανίων, Δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά, Τ.Κ. 73135,  τηλέφωνο πληροφοριών 28213-41760 μέχρι και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12:00.  

 

Το πρόγραμμα ««ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ – YOUTH IN ACTION : Youth award innovative enterprises in the urban development» χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους της Ε.Ε. και κατά 50% από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

                                                                                                                                                           

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

#Ανακοίνωση,#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

logo imageσυμβαίνει

Δεύτερος κύκλος εμβολιασμών στις περιαστικές περιοχές του Δήμου Χανίων
Μουσική Βραδιά με τον Μίκη: Από το Συγκρότημα «Νότιος Άνεμος» στις 16/8 2021, στο νέο Αμφιθέατρο Λενταριανών
Παράταση έκθεσης «Παλίμψηστο» στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων: Έως τις 10 Αυγούστου
Πολιτιστικό Καλοκαίρι “Χανιά 2021”: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στον Δήμο Χανίων από τις 2 έως και τις 8 Αυγούστου
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη: Στις 04/08/2021
Η 9η Έκθεση Βιβλίου από 1 έως 14/8/2021 στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων
Συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Χανίων
Ανοιχτά Πανιά 2021: Performance σύγχρονου χορού, χοροθεάτρου και μουσικής «Ad locum», στο Ρωσικό Στρατώνα και εκπαιδευτικό εργαστήρι για ενήλικες
Έναρξη 2ης κατασκηνωτικής περιόδου για την Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά του Δήμου Χανίων
Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2021: Απο 29/07 έως 18/08
Όλες οι προβολές του θερινού κινηματογράφου στον Δημοτικό Κήπο