main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

29/04/2013, Προκήρυξη διαγωνσιμού για την ανάθεση του έργου «Επισκευές σε σχολικές μονάδες Δήμου Χανίων»

Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευές σε σχολικές μονάδες Δήμου Χανίων», με προϋπολογισμό 352.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 220.719,30 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία  Η/Μ, με προυπολογισμό 61.967,03 € (δαπάνη εργασιών,ΓΕ & ΟΕ  και απρόβλέπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάμβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Γρηγορίου Ε΄ 50 Χανιά, μέχρι τις  16-5-2013, και ώρα 13,00μμ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341724, FAX επικοινωνίας 28213/41716 .

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   21-5-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της υπηρεσίας Γρηγορίου Ε΄ 50,και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,του άρθρου 6 του  Ν.3669/2008.

 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που

καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξη του έργου, ήτοι τάξη  Α2, 1η και 2η  και   στην κατηγορία οικοδομικά , τάξη Α1,Α2,1η  στην κατηγορία Η/Μ.                       β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Επίσης δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 35 του Π.Δ 609/85 και του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν.2940/01.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  5.654,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30   ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή  δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Παιδεία-Δια Βίου Μάθηση