main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

29/5/13 Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «Αναβάθμιση λειτουργίας της Δημοτικής ΠΙνακοθηκης»

ΕΜΒΛΗΜΑ ΠΕΠ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΔΑ: ΒΕΧΟΩΗ5-ΡΝ3

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Χανιά:  22-05-2013

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                           Αρ. Πρωτ. 39417

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                            

Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135                                                     

Πληρ.: Μαρκουλάκη Κων/να

τηλ. 28213-41760 ,Fax: 28213-41763

www.chania.gr , email: g-promitheies@chania.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το Υποέργο 2 με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ», του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης» στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Πρόσκληση 31 Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 19.500,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 4.485,00 € σύνολο 23.985,00 €.

H δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013  (Κ.Α. 2012ΕΠ00280005) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6117.003 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2013.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 25/6/2013, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή και τις δύο ομάδες εργασιών οι οποίες είναι οι εξής:

Ομάδα 1: Ανάπτυξη εφαρμογής αυτοματισμού βιβλιοθηκών και διάθεσης βιβλιοθηκονομικών δεδομένων προϋπολογισμού 3.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Ομάδα 2: Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προϋπολογισμού 16.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

 

Δεκτά  στο διαγωνισμό γίνονται  όλα τα αναγνωρισμένα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω από αυτήν επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της κάθε ομάδας εργασίας, το τρέχον έτος του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 3% της αθροιστικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ομάδα ή τις ομάδες εργασιών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μέρος.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 28213-41760  ενώ η διακήρυξη διατίθεται από στο Γραφείο Προμηθειών

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους Αναδόχους.

                                                                                                                       

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

logo imageσυμβαίνει

“Η Μάχη της Κρήτης - 80 χρόνια”: Έκθεση σπάνιων αδημοσίευτων φωτογραφιών & αντικειμένων εποχής στο Κ.ΑΜ. από τις 20/5/2021
Αναστολή λειτουργίας σε δύο υπηρεσίες του Δήμου Χανίων
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων