main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

5/7/2013, Προμήθεια υλικών δικτύου ηλεκτροφωτισμού, με απευθείας ανάθεση.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

 3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

 4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

 5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον Κ.Α. 20-6662.001 για την προμήθεια υλικών δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

 6. Την υπ'' αρ. 492/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας.

 7. Την υπ’ αρ. 597/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.001 για την προμήθεια υλικών δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

 8. Την υπ’ αρ. 54593/2013 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

 9. Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

           10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών δικτύου ηλεκτροφωτισμού, προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές:

 

 1. Κάθε υλικό πρέπει να είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο Πρότυπο ΕΛΟΤ, ή το αντίστοιχο Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο(ΕΝ/HD), που ισχύει κατά τον χρόνο κατά τον οποίο συνάπτεται η σύμβαση για την κατασκευή της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα κάθε υλικό πρέπει να συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα IEC και ISO που ισχύουν για αυτό.

 2. Ο ουδέτερος αγωγός και ο αγωγός προστασίας στα καλώδια, πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη από το χρωματιστό τους, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ 60446 και ΕΛΟΤ ΗD 308 (διπλός χρωµατισµός πράσινο / κίτρινο για τον αγωγό προστασίας, χρώμα ανοιχτό μπλε για τον ουδέτερο – ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ).

 3. Τάση λειτουργίας 230-240V.

A/A

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

E1VV- R 5X10 mm2

ΝΥΥ 5X10 mm2

IEC 60502-1, ELOT 843

2

E1VV- R 5X6 mm2

ΝΥΥ 5X6 mm2

IEC 60502-1, ELOT 843

3

E1VV- U 5X1,5 mm2

ΝΥΥ 5X1,5 mm2

IEC 60502-1, ELOT 843

4

E1VV - U 3X2,5 mm2

ΝΥΥ 3X2,5 mm2

IEC 60502-1, ELOT 843

5

H07V- K 1X10 mm2 ΜΑΥΡΟ

NYAF 1X10 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

6

H07V- K 1X10 mm2 ΚΑΦΕ

NYAF 1X10 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

7

H07V- K 1X10 mm2 ΚΟΚΚΙΝΟ

NYAF 1X10 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

8

H07V- K 1X10 mm2 ΓΚΡΙ

NYAF 1X10 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

9

H07V- K 1X10 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ

NYAF 1X10 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

10

Η05VV-F 3X1,5 mm2

NYMHY

ΕΛΟΤ 563.5HD 21.5

11

Η05VV-F 3X2,5 mm2

NYMHY

ΕΛΟΤ 563.5HD 21.5

12

ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Χ.Τ. ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΑΓΩΓΟ. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ.

Cu 2Χ6 mm2

 

ΣΥΝΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΚΚ 03.02/13.7.93

13

ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Cu 1Χ2,5 mm2 ΜΑΥΡΟ

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ

14

ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Cu 1Χ2,5 mm2 ΓΚΡΙ

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ

 

Απαίτηση του Τμήματος να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος μαζί με την προσφορά.

 

Παραδοτέα στις αποθήκες του Δήμου μας. Όλες οι ποσότητες των καλωδίων πάνω από 300μ. θα παραδοθούν σε συσκευασία στροφείου.

 

Τα εν λόγο υλικά θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Προϋπολογισμος

Eφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 23 Ιουλίου 2013 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια υλικών δικτύου ηλεκτροφωτισμού, με απευθείας ανάθεση.