main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

22/10/2014, Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας.

 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

    1.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. & τις διατάξεις της παρ. 2 Υ.Α. Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2014 που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον Κ.Α. 20-6662.028 για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας.

    6.  Την υπ' αριθμό 685/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της  προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Χανίων.

    7.  Την υπ’ αριθμό 1122/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.028 για την ανωτέρω προμήθεια.

    8.  Την υπ’ αριθμό 80116/2014 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

    9.  Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες:

 

 Α)  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 1)     ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ400 mm.

 

 • Φωτιστικό σώμα με όλα τα όργανα έναυσης και λειτουργίας, με την βάση του, το κάλυμμα του και τα εξαρτήματα στερέωσης του, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα, για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από - 20ο C έως +45ο C. Θα καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις και τις δοκιμές του Ευρωπαϊκού προτύπου CE ΕΝ 60598-2-3, σύμφωνο με τους ισχύοντες κανονισμούς VDE και θα διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης «CE» του εργοστασίου κατασκευής. Με ενισχυμένη μόνωση σε κάθε μέρος με γείωση. Τα επιμέρους τμήματα του φωτιστικού είναι το κέλυφος η μπάλα, το συγκρότημα του λαμπτήρα με την βάση και την ηλεκτρική μονάδα. Δυνατότητα αντικατάστασης οποιουδήποτε τμήματος.    
 • Η μπάλα θα είναι διαμέτρου Φ 400 mm, λευκή ή διαφανής, άθραυστη, ανθεκτική στην UV ακτινοβολία, ακρυλική ή πολυκαρβονική, με εσωτερική διάμετρο λαιμού  (λαιμός τοποθέτησης της μπάλας στην βάση ) Φ 145 mm.
 • Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε να προστατεύεται ο χώρος της ηλεκτρικής μονάδας από την υψηλή θερμοκρασία του λαμπτήρα.
 • Ο χώρος της ηλεκτρικής μονάδας θα έχει προστασία στεγανότητας ΙΡ54 τουλάχιστον. 
 • Η ηλεκτρική μονάδα θα φέρει στραγγαλιστικό πηνίο (μετασχηματιστής), πυκνωτή για την διόρθωση του συνημίτονου, ασφαλειοθήκη.
 • To στραγγαλιστικό πηνίο κατάλληλο για τον λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 125W (230V, 50 Ηz) με αποδεκτή απώλεια ισχύος της τάξεως του 10% της ονομαστικής, κατασκευασμένος σύμφωνα με το VDE 712 ή παρεμφερώς και να φέρει σήμα εγκρίσεως αυτών.
 • Ασφαλειοθήκη πλήρης με ασφάλεια, κατάλληλη για το στραγγαλιστικό πηνίο και τον λαμπτήρα.
 • Πλήρη ηλεκτρολογική συνδεσμολογία με πολύκλωνο εύκαμπτο καλώδιο τουλάχιστον 1,5 mm2 θερμικής αντοχής από - 20ο C έως +120ο C. Όλα τα υλικά έναυσης θα είναι στερεωμένα σε μεταλλικό πλαίσιο κατάλληλου πάχους για την αποφυγή κραδασμών. Θα υπάρχει κλέμμα σύνδεσης σταθερά προσαρμοσμένη μέσα στο κέλυφος, με δυνατότητα σύνδεσης μέγιστου καλωδίου 2,5 mm2
 • Η μεταλλική βάση του φωτιστικού θα έχει κατάλληλη εσωτερική διάμετρο για την τοποθέτηση σε ιστό Φ 60 mm.
 • Ο χώρος του λαμπτήρα θα έχει προστασία ΙΡ54 τουλάχιστον.
 • Εντός του χώρου υπάρχει ολόσωμο κάτοπτρο κατακόρυφο ελικοειδούς μορφής για βελτίωση της φωτορύπανσης. Το κάτοπτρο θα είναι από ανοξείδωτο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας 99,90%.
 • Λυχνιολαβή Ε27, κατασκευασμένη από πορσελάνη ενός ή δύο τμημάτων.
 • H λυχνιολαβή θα πρέπει να διαθέτει ελατήριο κάτω από το έλασμα της φάσης.  
 • Η σταθερή προσαρμογή του όλων των λυόμενων μερών στο χώρο των οργάνων και των λαμπτήρων αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της στεγανότητας.
 • Ο προμηθευτής θα έχει διαθέσιμα ανταλλακτικά για όλα τα τμήματα του φωτιστικού σώματος.
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος.

 

2)     ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΣΦΑΙΡΑΣ Φ400mm ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε27.

 

 • Φωτιστικό σώμα τύπου σφαίρας, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα, για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο.
 • Θα φέρει σήμανση CE. Σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 60598-1.
 • Τα επιμέρους τμήματα του φωτιστικού είναι το κέλυφος (η μπάλα), το συγκρότημα του λαμπτήρα με την βάση.
 • Η μπάλα θα είναι διαμέτρου Φ400 mm, λευκή ή διαφανής, ακρυλική ή πολυκαρβονική, άθραυστη, ανθεκτική στην UV ακτινοβολία, με εσωτερική διάμετρο λαιμού (λαιμός τοποθέτησης της μπάλας στην βάση) Φ145 mm.
 • Η βάση του φωτιστικού ή γρίφα, θα έχει κατάλληλη εσωτερική διάμετρο για την τοποθέτηση σε ιστό Φ60 mm.
 • Η γρίφα του Φ.Σ θα είναι πλαστική και θα έχει χρώμα μαύρο.
 • Το Φ.Σ θα έχει προστασία στεγανότητας ΙΡ54 τουλάχιστον.
 • Λυχνιολαβή Ε27, κατασκευασμένη από πορσελάνη ενός ή δύο τμημάτων.
 • H λυχνιολαβή θα πρέπει να διαθέτει ελατήριο κάτω από το έλασμα της φάσης.

 

3) ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΣΦΑΙΡΑ Φ300mm ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε27.

 

 • Φωτιστικό σώμα τύπου σφαίρα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα, για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο.
 • Θα φέρει σήμανση CE. Σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 60598-1.
 • Τα επιμέρους τμήματα του φωτιστικού είναι το κέλυφος (η μπάλα), το συγκρότημα του λαμπτήρα με την βάση.
 • Η μπάλα θα είναι διαμέτρου Φ300 mm, λευκή, ακρυλική ή πολυκαρβονική, άθραυστη, ανθεκτική στην UV ακτινοβολία.
 • Η βάση του φωτιστικού ή γρίφα, θα έχει κατάλληλη εσωτερική διάμετρο για την τοποθέτηση σε ιστό Φ60 mm.
 • Η γρίφα του Φ.Σ θα είναι πλαστική και θα έχει χρώμα μαύρο.
 • Το Φ.Σ θα έχει προστασία στεγανότητας ΙΡ54 τουλάχιστον.
 • Λυχνιολαβή Ε27, κατασκευασμένη από πορσελάνη ενός ή δύο τμημάτων.
 • H λυχνιολαβή θα πρέπει να διαθέτει ελατήριο κάτω από το έλασμα της φάσης.

 

Παραδοτέες οι ποσότητες της προμήθειας στις αποθήκες του Δήμου μας.

 

Τα εν λόγω φωτιστικά σώματα θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

 

Α.Α

Περιγραφή είδους

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

1

Φωτιστικό σώμα τύπου μπάλας Φ400mm ατμών υδραργύρου 125w με διαφανές κάλλυμα πλήρες με γρίλλια

ΤΕΜ

60

2

Φωτιστικό σώμα τύπου μπάλας Φ400mm ατμών υδραργύρου 125w με λευκό κάλλυμα πλήρες με γρίλλια

ΤΕΜ

60

3

Φωτιστικό σώμα τύπου σφαίρας Φ400mm για λαμπτήρα οικονομίας Ε27 με διαφανές κάλλυμα

ΤΕΜ

85

4

Φωτιστικό σώμα τύπου σφαίρας Φ400mm για λαμπτήρα οικονομίας Ε27 με λευκό κάλλυμα

ΤΕΜ

85

5

Φωτιστικό σώμα τύπου σφαίρας Φ300mm για λαμπτήρα οικονομίας Ε27 με λευκό κάλλυμα

ΤΕΜ

50

Σύνολο δαπάνης με Φ.Π.Α

15.000,00€

 

Αναλυτικά οι Τεχνικές Προδιαγραφές

Αναλυτικά ο Προϋπολογισμός

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 30 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη μέχρι 13:00 μ.μ.

 Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας.