main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

30/06/2014, Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 

 

Έχοντας υπόψη:

    1.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης       Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ  Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2014 που προβλέπει πίστωση 3.000,00 € στον Κ.Α.       35-7135.002 για την προμήθεια μικροεργαλείων υπηρεσίας Πρασίνου.

    6.  Την υπ΄ αριθμό 433/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας.

    7.  Την υπ’ αριθμό 647/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ του       προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.002 για την προμήθεια μικροεργαλείων υπηρεσίας Πρασίνου.

    8.  Την υπ΄ αριθμό  Α-986/2014 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης.

    9.  Την υπ’ αριθμό 50782/2014 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

10.  Την υπ’ αριθμό 50/10-02-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

11.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας μικροεργαλείων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Πρασίνου και Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 1.998,50 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (€)

Δίσκος τροχού μικρός 125χ3χ22,23 για πέτρα

τεμ

10

1,5

15

Δίσκος τροχού 230χ3χ22,23 για μέταλλο

τεμ

05

6,5

32,50

Δίσκος τροχού 230χ3χ22,23 για πέτρα

τεμ

05

6

30

Ψεκαστήρας πλάτης 12 λίτρων πλαστική

τεμ

1

60

60,00

Φτυάρια ίσια για κάρβουνο με στειλιάρι

τεμ

7

13

91,00

Βαριές των 3κιλών με στειλιάρι

τεμ

5

16

80,00

Μεταλλικό σάρωθρο με κοντάρι τύπου Gardena

τεμ

30

36,00

1080,00

Λάμα πριονιού ίσια 240 χιλιοστά τύπου samurai

τεμ

5

18

90,00

Λάμα πριονιού σπαστού 150χιλ τύπου samurai

τεμ

04

15

60

Πριόνι σπαστό 150 χιλ τύπου samurai

τεμ

7

17

119,00

Πριόνι ίσιο 240 χιλ τύπου Samurai

τεμ

7

23,00

161,00

Ψαλίδια με μήκος χεριού 70 εκ

τεμ

5

19,00

95,00

Ψαλίδια κλαδέματος τύπου Samurai

τεμ

10

8,50

85,00

                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

1.998,50

 

 

Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 3 Ιουλίου  2014, ημέρα Πεμπτή και μέχρι 12:00 π.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου».

 

#Ανακοίνωση,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου