main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

18/09/2014, Προμήθεια υλικών τηλεφωνικού κέντρου, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

    1.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. & τις διατάξεις της παρ. 2 Υ.Α. Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2014 που προβλέπει πίστωση 7.000,00€ στον Κ.Α. 30-6662.007 για την προμήθεια υλικών τηλεφωνικού κέντρου (συσκευές).

    6.  Την υπ' αριθμό 683/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της  προμήθειας υλικών τηλεφωνικού κέντρου (συσκευές) .

    7.  Την υπ’ αριθμό 875/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.007 για την προμήθεια υλικών τηλεφωνικού κέντρου (συσκευές).

    8.  Την υπ’ αριθμό 72103/2014 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

    9.  Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών τηλεφωνικού κέντρου, προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές και  των ενδεικτικό προϋπολογισμό που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2014 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.  

     Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια υλικών τηλεφωνικού κέντρου.

#Ανακοίνωση,#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά