main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

04/08/2014, Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ  Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2014 που προβλέπει πίστωση 1.210,00 € στον Κ.Α.  35-6699.001 για την προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων.

    6.  Την υπ΄ αριθμό 442/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας.

    7.  Την υπ’ αριθμό 799/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.210,00€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-6699.001 για την προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων για τις  ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

    8.  Την υπ΄ αριθμό  Α-1216/2014 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης.

    9.  Την υπ’ αριθμό 60035/2014 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

 10.  Την υπ’ αριθμό 50/10-02-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

11.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 1.210,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

 

 

 

 

 

 

α/α

Είδος

Μ.Μ.

Ποσ.

Τιμή μονάδας με Φ.Π.Α.

Σύνολο

1

Ανακλαστικά γιλέκα  

ΤΕΜ

20,00

10,50€

210,00€

2

Γάντια ελαστικά ενιαίου νήματος με παλάμη καλυμμένη με πολυουρεθάνη

ΤΕΜ

200

2,00€

400,00€

3

Γάντια δερματοπάνινα

ΤΕΜ

200

3,00€

600,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ

1.210,00€

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 08 Αυγούστου 2014 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

     Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων  για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

#Ανακοίνωση,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου