main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

07/08/2014, Εφαρμογή λογισμικού προστασίας από ιούς, με απευθείας ανάθεση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜ. ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 

Χανιά, 07 / 08 / 2014
Αρ. πρωτ.: 62748

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή λογισμικού προστασίας από ιούς, με απευθείας ανάθεση.

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2014, που προβλέπει πίστωση 12.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-7134.002 για “Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού και λοιπών μηχανογρ” .

  4. Την υπ΄ αριθμ Α-1276/2014 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 5.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑ:ΩΖΩΣΩΗ5-ΔΜΚ)

  5. Την υπ΄ αριθμ. 853/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 5.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α.(ΑΔΑ:ΩΠΑΟΩΗ5-ΕΓ1)

  6. Την υπ’ αριθμ. 61222/01-08-2014 Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

  7. Την υπ’ αριθμ. 50/10-02-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση παροχής εφαρμογής λογισμικού προστασίας από ιούς των Η/Υ του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, όλες οι Δημοτικές Υπηρεσίες είναι πλήρως μηχανογραφημένες και χρησιμοποιούν ειδικά δικτυακά και διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα για την καθημερινή λειτουργία τους. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω συστήματα είναι οι ιοί (virus) Η/Υ, δηλαδή κακόβουλες εφαρμογές οι οποίες προξενούν ζημιά στον υπολογιστή όπως καταστροφή εφαρμογών, διαγραφή αρχείων κ.α.. Κατά συνέπεια η χρήση ειδικής εφαρμογής προστασίας από τους ιούς Η/Υ (antivirus) είναι απαραίτητη και αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστούν οι εφαρμογές και τα αρχεία που διαχειρίζονται οι Δημοτικές Υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες δυνατότητες και προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτει η εν λόγω εφαρμογή περιγράφονται αναλυτικά στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

α/α

 

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τετάρτη 13 Αυγούστου, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Εφαρμογή λογισμικού προστασίας από ιούς, με απευθείας ανάθεση"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

logo imageσυμβαίνει

Τροποποιείται εκτάκτως το ωράριο εξυπηρέτησης στα Κ.Ε.Π. της οδού Κυδωνίας: Την Παρασκευή, 26/02/2021
Παρουσιάστηκε επίσημα το Κοινωνικό Πλυντήριο του Δήμου Χανίων
Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Στις 26/2/2021
Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Την Τετάρτη, 24/02/2021
Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης μετά την κακοκαιρία, από τα συνεργεία του Δήμου Χανίων και της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
5th Chaniartoon International Comic & Animation Festival 2021
ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Λειτουργία ΚΕΠ Δήμου Χανίων σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Παράταση ισχύος για τους ωφελούμενους της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Χανίων, Κοινωνικού Παντοπωλείου - Παροχή Συσσιτίου
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)» & «Επίδομα Στέγασης»
Ωράριο λειτουργίας Παιδικής - Εφηβικής Βιβλιοθήκης Δημοτικού Κήπου & Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων