main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

28/03/2014, Προμήθεια Λαμπτήρων Εξωτερικού Οδοφωτισμού για την Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενέργειας Δημοτικού Φωτισμού», στα πλαίσια του Υποέργου 2 της Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων (ΟΠΣ 373771)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο ανοικτό (μειοδοτικό) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την :« Προμήθεια  Λαμπτήρων Εξωτερικού Οδοφωτισμού για την Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενέργειας Δημοτικού Φωτισμού», στα πλαίσια του Υποέργου 2 της Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων (ΟΠΣ 373771)» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 174.352,50€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Αναλυτικά το είδος των λαμπτήρων, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στα τεύχη «Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές προδιαγραφές –Ενδεικτικός προϋπολογισμός» που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπ΄αρ.  23460/26-03-2014 Αναλυτικής Διακήρυξης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 23460/26-03-2014 διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη – παραρτήματα που συνοδεύουν αυτή. Η πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλες τις ποσότητες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτη, Τ.Κ. 73135,  29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 έως 11.30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία του Δήμου μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας και θα απευθύνεται στον Δήμο Χανίων.  Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζήτα η διακήρυξη.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι φυσικών ή νομικών προσώπων, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με εμπορικό  επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται μέσω της Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων» ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ε.Τ.Π.Α).

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και διάθεση της διακήρυξης δίνονται  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική έκθεση & προδιαγραφές

Παράρτημα Α-Υπόδειγμα Εγγυητικής Συμμετοχής

Παράρτημα Β-Φύλλα Συμμόρφωσης

Παράρτημα Γ-Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου