main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

12/05/2014, Προμήθεια ζωοτροφών για τα ζώα και τα πτηνά του Δημοτικού Κήπου Χανίων και προμήθεια πτηνών, με απευθείας ανάθεση.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ζωοτροφών για τα ζώα και τα πτηνά του Δημοτικού Κήπου Χανίων και προμήθεια πτηνών, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

    1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

    2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 Υ.Α. Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2014, που προβλέπει πίστωση 6.000,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 35-6632.001, για «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού, ζωοτροφών κ.λ.π.».

    6.  Την υπ΄ αριθμό 432/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας κτηνιατρικού υλικού, ζωοτροφών κ.λπ..

    7.  Την υπ΄ αριθ. 496/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.980,00€ για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης.

    8.  Την υπ΄αρ. Α-992/2014 Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης.

    9.  Την υπ’ αριθ. 35452/2014 Εισήγηση της Δ/νση Περιβάλλοντος  Πρασίνου και Καθαριότητας.

 10.  Την υπ’ αριθμό  50/10-02-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 11.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

    Τη διενέργεια προμήθειας ζωοτροφών για τα ζώα (κρι – κρι) και τα πτηνά (πάπιες, περιστέρια, φραγκόκοτες κ.α.) του Δημοτικού Κήπου Χανίων καθώς και την προμήθεια πτηνών (παγώνια) συνολικού προϋπολογισμού 5.980,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές, με απευθείας ανάθεση ως κάτωθι:

 

ΟΜΑΔΑ 1 

 

 

α/α

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

1

Καλαμπόκι ολόκληρο

Κιλά

4.000

0,325€

1.300,00€

 

 

ΟΜΑΔΑ 2  

 

 

α/α

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ

2

Τριφύλλι Α΄ ποιότητας

Κιλά

2800

0,45

1.260,00€

 

 

ΟΜΑΔΑ 3

 

 

α/α

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ

3

Χόρτα (μαρούλι, ραδίκια) Α΄ ποιότητας

Κιλά

3000

0,79€

2.370,00€

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 

 

 

α/α

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ

4

Παπαγαλίνη special

Κιλά

350

2,00€

700,00€

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5 

 

 

α/α

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΖΕΥΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ

5

Αγορά Πτηνών                  (Λευκά Παγώνια ζεύγος)

Ζεύγος

1

350,00€

350,00€

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών  όπως ορίζονται ανωτέρω.

Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν μειοδότες ανά ομάδα ή ομάδες.

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Πράσινου και Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 26 Μαϊου 2014, ημέρα Δευτέρα και μέχρι 12:00 π.μ.,  οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελλο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελλο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την " Προμήθεια ζωοτροφών για τα ζώα και τα πτηνά του Δημοτικού Κήπου Χανίων και προμήθεια πτηνών, με απευθείας ανάθεση "

#Ανακοίνωση,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου