main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

30/10/03, Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο "Αποκατάσταση και ανάδειξη φάρου & λιμενοβραχίονα ενετικού λιμένα

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με αξιολόγηση προσφορών σύμφωνα με την παράγραφο β, του άρθρου 8, του Π.Δ 99/92, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. β του Ν.1418/84, και το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη φάρου και δυτικού τμήματος λιμενοβραχίονα ενετικού λιμένα Χανίων », προϋπολογισμού 1.500.000€ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση) ή 1.200.615,29€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Το έργο έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4.2 «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής – Τομέας Πολιτισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 75% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) κατά 25%. Η μελέτη του έργου έχει εγκριθεί με την υπ’ αρίθμ. 689/03 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και η διακήρυξη με την υπ’ αρίθμ 623/03 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβληθούν στις 10/12/2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Γραφείου Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων (Κόρακα 2, Χανιά) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 50.845€. Δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων οικοδομικών στην τάξη Δ΄ και άνω της παλιάς κατάταξης, είτε εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων οικοδομικών, στην 2η τάξη και άνω σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01, είτε εγγεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας προελεύσεως τους και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την παραπάνω του ΜΕΕΠ, είτε προερχόμενες από χώρες που δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον έχουν εκτελέσει σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. παρόμοια έργα. Επίσης δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 35 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν ένα μόνο αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και των τευχών από το Γραφείο Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων με την επίδειξη του εργοληπτικού πτυχίου και την πληρωμή παραβόλου 30€ στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821090518 κ. Εύδου Ζωή. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ

logo imageσυμβαίνει

“Η Μάχη της Κρήτης - 80 χρόνια”: Έκθεση σπάνιων αδημοσίευτων φωτογραφιών & αντικειμένων εποχής στο Κ.ΑΜ. από τις 20/5/2021
Αναστολή λειτουργίας σε δύο υπηρεσίες του Δήμου Χανίων
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων