main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

3/4/07, Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Χανίων για την προμήθεια καυσίμων (Βενζίνη super , αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης) εγκαταστάσεων ,αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων . 1. Αναθέτουσα Αρχή ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2. Κατηγορία, Περιγραφή & προϋπολογισμός της προμήθειας Ταξινόμηση κατά CPV: 23111200 23111300 11100000 Περιγραφή, Η προμήθεια αφορά καύσιμα (Βενζίνη super , αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης) εγκαταστάσεων ,αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Η τροφοδοσία θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ πέντε (5)χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου (Δημαρχείο Λεωφ.Κυδωνίας 29) ή, με άλλο πρόσφορο τρόπο που θα προτείνει στην προσφορά του και θα αποδεχτεί ο Δήμος. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Η παράδοση θα γίνεται είτε στην αποθήκη του παραλήπτη (πετρέλαιο για καυστήρες) είτε από τις εγκαταστάσεις ή πρακτορεία ή πρατήρια του προμηθευτή. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται εως την συμπλήρωση του ποσού των 348.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% . 3. Διαδικασία που επελέγη Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 4. Χρονοδιάγραμμα Η χρονική διάρκεια είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 5. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού α)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. διαχείρισης Τηλέφωνα: 2821092000 β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.chania.gr 6. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών. α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου την 25 Μαΐου 2007 και ώρα 11:30 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραληφθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή έως τις 24/05/2007). 7. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 25 Μαΐου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 πμ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται προμηθευτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών. 8. Εγγυήσεις συμμετοχής Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσοστό 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ. 9.Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 02/04/2007 Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 03/04/2007 10. Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 2821092000 εσωτ. 133, κ. Τσιμπεράκη Στέλλα Φαξ : 2821093300 E-mail: programm@chania.gr Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά