main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

Δαπάνες συνδυασμών- υποψηφίων, έλεγχος αυτών Ν. 3870/2010 (Αρθρο 10 παρ. 6)

Σύμφωνα με το αρθρο 10 παράγραφος 6 του  Ν. 3870/2010 οι υποψήφιοι συνδυασμοί σε δήμους με πληθυσμό
μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων υποχρεούνται να αναρτούν το σύνολο των εσόδων και των δαπανών, που πραγματοποιούν, από την έναρξη της προεκλογικής
στην , Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης

http://www.ekloges.ypes.gr/diafaneia/index.htmlΝ 3870/2010: Περιφερειακές & δημοτικές εκλογές: δαπάνες συνδυασμών- υποψηφίων, έλεγχος αυτών

…..

Αρθρο 10

Δημοσιοποίηση εσόδων και δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 1.α. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας των εσόδων και των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές, καθώς και των

συνδυασμών και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων για τις εκλογές σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, εγκαθίσταται και

λειτουργεί, με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κεντρική Βάση Δεδομένων, για τον ανωτέρω σκοπό.

 β. Οι συνδυασμοί υποχρεούνται να ζητήσουν, δια των επικεφαλής τους ή δια του διαχειριστή των οικονομικών τους, έως την έναρξη της προεκλογικής περιόδου,

και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ανακήρυξη, την παροχή σχετικού κωδικού πρόσβασης. 

 2. Μετά τη χορήγηση του ανωτέρω κωδικού, υποχρεούνται να αναρτούν το σύνολο των εσόδων και των δαπανών, που πραγματοποιούν, από την έναρξη της

προεκλογικής περιόδου με ρητή αναφορά της οικείας κατηγορίας τούτων και επίκληση των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων. Στην ίδια υποχρέωση

υπόκεινται οι συνδυασμοί και για τα έσοδα και τις δαπάνες των αντιπεριφερειαρχών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων

τους. Η ενημέρωση της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων γίνεται τόσο για τους συνδυασμούς όσο και για τους υποψηφίους τους.

 3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το αίτημα για την παροχή του ανωτέρω κωδικού υποβάλλεται δύο (2) μήνες, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των

περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξης. Μετά τη λήψη του η ανάρτηση των εσόδων και των δαπανών

της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει σωρευτικά και το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί.

 4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα, σχετικά με την

οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτή των συνδυασμών, τον τρόπο και το χρόνο ενημέρωσης της Βάσης για τα

αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε αναγκαία

λεπτομέρεια.

 5.α. Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δημοσιοποίησης των εσόδων και δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων, στην Κεντρική Βάση Δεδομένων, καθώς

και η απόκρυψη ή η αναληθής παράθεση δημοσιοποιούμενων στοιχείων, συνεπάγεται έκπτωση του επικεφαλής του συνδυασμού και των υποψηφίων, εάν το πραγματικό

ύψος δαπανών υπερβαίνει κατά το ένα τρίτο (1/3) το ανώτατο επιτρεπτό όριο. 

β. Εάν δεν υφίσταται υπέρβαση του πιο πάνω ποσοστού ή η παράβαση αναφέρεται σε απόκρυψη ή αναληθή παράθεση εσόδων επιβάλλεται πρόστιμο εις βάρος του

επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού, εφόσον αποδειχθεί γνώση τούτων, καθώς και των υποψηφίων, ισόποσο προς το ύψος

της υπέρβασης, της απόκρυψης ή της αναληθούς παράθεσης.

 6. Τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία της παραγράφου 2 αναρτώνται, επίσης, με φροντίδα των συνδυασμών, στις ιστοσελίδες των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 


 

 


#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου ,#Οικονομικά