main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

07/06/2011,Επαναπροκήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 και  του Π.Δ  270/81,

Β) Τις διατάξεις της ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009,

Γ) Τον κανονισμό διαχείρισης παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ,

Δ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,

Ε) Την  υπ’ αριθ. 295/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και την  υπ’ αριθ. 360/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤ) Την υπ’αρ.1/03-01-2011  απόφαση Δημάρχου Χανίων περί Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Πρωτοπαπαδάκη Κωνστντίνο

 

ΕΠΑΝΑΠροκηρύσσει

 

Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων θαλάσσης, τροχήλατων αναψυκτηρίων), για την τουριστική περίοδο 2011, εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης.

Αναλυτικότερα, οι χώροι παραχώρησης και το ελάχιστο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί (βλ. Αναλυτική Διακήρυξη).

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να πλειοδοτήσουν για μια μόνο θέση αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελών (Α) και για μια μόνο θέση αιγιαλού για την τοποθέτηση προκατασκευασμένου αναψυκτηρίου (Κ). Ο όρος αυτός ισχύει τόσο για τους νέους πλειοδότες όσο και για εκείνους που έχουν μισθώσει θέσεις αιγιαλού κατόπιν συμμετοχής τους στην προηγούμενη δημοπρασία (αριθμ. διακήρυξης 33006/17-05-2011), όπου οι τελευταίοι σύμφωνα με τα παραπάνω δεν δικαιούνται να πλειοδοτήσουν για την ίδια κατηγορία θέσης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20 Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους πλειοδότες.

 

Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης με γραμμάτιο της Δ.Ο.Υ Χανίων (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία αναγνωρισμένης Τράπεζας. Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ.:  28213 41760.

 

 

                                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                               ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Αναλυτική Διακήρυξη

Χάρτης Καλαθάς

Χάρτης Σταυρός

                                                                                               

#Παραλίες,#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά

logo imageσυμβαίνει

Τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, δια περιφοράς: Στις 17/6/2021
Έναρξη λειτουργίας Προμαχώνα San Salvatore την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (21/6) – Μοναδική δωρεάν συναυλία με τον Γιώργο Περρή & τη Genevieve Leclerc
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Χανίων για την τρέχουσα εβδομάδα (14 - 19/6)
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 16/6/2021
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021